3) Nabídka dizertačních prací

Níže uvedená nabídka témat dizertačních prací nemusí být závazná. Témata mohou sloužit pro inspiraci případných zájemců a zaměření prací je samozřejmě možné přizpůsobit podle individuálních požadavků a návrhů. Vítány jsou i zcela nové či upravené náměty. Práce je možné zpracovat i v nižších úrovních studia (např. formou bakalářské či diplomové práce).

Zájemcům o dizertační práci rovněž doporučujeme projít i nabídku témat bakalářských a diplomových prací (a případně i níže zmíněná sirotčí data) – velká část z těchto námětů je po dohodě možné upravit i pro potřebydizertační práce. Také upozorňujeme na rozsáhlou nabídku sirotčích dat, která jsou většinou volná ke zpracování a publikování – nemusí se tedy nutně jednat pouze o bakalářské či diplomové práce, ale o širší, nezávaznou spolupráci s naší výzkumnou skupinou.

Aktuální přehled témat pro dizertační práce pro rok 2017–2018

Platí v principu totéž jako pro práce magisterské. Je možné si vybrat z nabídky širších témat a během prvního roku se zaměřit na nějaký užší podprojekt. Optimální je, když doktorand má zkušenosti s řešením obdobného projektu v rámci práce magisterské, není to však nutnou podmínkou. Rádi se od svých studentů přiučíme, když k nám přijdou s novou technikou, kterou zvládli během svého magisterského studia a která se dá použít i při studium problémů, kterým se věnujeme u nás. Samozřejmě je možné rozšířit výše uvedené práce diplomové či přijít s vlastním tématem (nikoli tedy pouze s vlastní technikou). Na doktorandském studiu přivítáme především přiměřeně „umanuté“ studenty schopné pracovat a myslet samostatně. V takových případech rádi přehlédneme skutečnost, že témata, se kterými za námi přijdou, nemusí tak úplně zapadat do okruhu problémů, kterým se na našem pracovišti běžně věnujeme.

Vliv parazitů na fenotyp člověka

Reprodukční strategie u člověka

Teoretická nebo evoluční biologie – po osobní dohodě téma dle vlastního výběru

 

Rozcestník:

Nabídka témat pro akademický rok 2017–2018 (obecné pokyny)

1) Nabídka bakalářskách prací

2) Nabídka magisterských diplomových

3) Nabídka dizertačních prací

4) Nabídka sirotčích dat

Nabídka témat pro akademický rok 2017–2018 ke stažení:

Nabidka BP a DP LEB pro 17-18

Facebook Comments