4) Nabídka sirotčích dat

Co jsou to sirotčí data?

Naše laboratoř je zaměřená na výchovu budoucích vědeckých pracovníků, a proto v ní provádějí většinu výzkumné práce dočasní členové týmu – studenti. V důsledku toho zde neustále vznikají tzv. sirotčí data. Jedná se mnohdy o kvalitní vědecká data z již dokončených projektů, na jejichž konečné zpracování a dovedení do stádia publikace nám chybí kapacity. Obvykle jde o data, která nasbíral některý student, který na našem pracovišti již skončil, nebo se začal věnovat jiné problematice. Jejich zpracování se může ujmout se souhlasem vedoucího laboratoře prakticky kdokoli. Prvním autorem výsledné publikace je pak obvykle člověk, který data zpracuje a sepíše výslednou publikaci. Osoby, které se na získání sirotčích dat významně podílely, jsou zařazeny mezi další spoluautory. Seznam sirotčích dat je k dispozici níže, budeme rádi, když vás některá zaujmou a když se jejich zpracování rozhodnete ujmout.

Seznam sirotčích dat

 

Projekt 051 Odhad chování v průběhu experimentálních her na základě fyziognomie obličeje a psychologických dotazníků

 • Cíl a popis projektu: Cílem projektu je zjistit, jak dobře dokážou odhadnout pozorovatelé některé osobnostní rysy uplatňující se při experimentálních hrách (Na obecné blaho, Na obecné blaho s tresty, Wall Street hře (tj. při hře na důvěru) a hře Na diktátora) na základě fotografií obličejů na obecné blaho, Na obecné blaho s tresty, Wall Street hře (tj. při hře na důvěru) a hře Na diktátora. Tato úspěšnost bude porovnána s úspěšností obdobných odhadů učiněných na základě psychologických testů.
 • Autor: Flegr, hlavní řešitel: Jaroslav Flegr, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
 • Účastníci: Flegr, J. Lindová, J. Havlíček, L. Příplatová, A. Kuběna, V. Pivoňková, A. Rubešová, K. Kleisner, R. Kliment
 • Správce: Flegr
 • Stav: Zahájeno patrně 1. 6. 2006, Dokončeno 1. 3. 2011, nepublikováno
 • Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

Projekt 050 Vliv psychologického profilu studenta na jeho chování v průběhu experimentálních her

 • Cíl a popis projektu: Cílem projektu je zjistit, jak psychologický profil studentů zjišťovaný pomocí Cattelova, Cloningerova a Big Five dotazníku koreluje s chováním studentů při experimentálních hrách Na obecné blaho, Na obecné blaho s tresty, Wall Street hře (tj. při hře na důvěru) a hře Na diktátora
 • Autor: Flegr, hlavní řešitel: Jaroslav Flegr, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
 • Účastníci: Flegr, J. Lindová, J. Havlíček, L. Příplatová, A. Kuběna, R. Kliment
 • Správce: Flegr
 • Stav: Zahájeno patrně 1. 6. 2006, Dokončeno 1. 3. 2011, nepublikováno
 • Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

Projekt 036 Vliv toxoplazmózy, RH faktoru na barvové preference a na postoje studentů

 • Cíl a popis projektu: Cíl projektu: Cílem projektu je zjistit, zda latentní toxoplasmóza ovlivňuje podvědomé postoje studentů případně preferenci jednotlivých barev
 • Autor: Flegr, hlavní řešitel: Jaroslav Flegr, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
 • Účastníci: Flegr, J. Lindová, v menší míře (vytvoření programu, respektive manipulace s daty/organizace pokusů) M. Kostka a L. Příplatová
 • Správce: Flegr
 • Stav: Zahájeno patrně 1. 6. 2009, Dokončeno 1. 3. 2011, nepublikováno
 • Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

Projekt 016 Vliv toxoplazmózy na psychiku lidí (úlek, strach, sugestibilita, vzdávání se) zjišťovaný dotazníkem

 • Cíl a popis projektu: Cílem projektu je zjistit, zda psychologické jevy zjištěné autopsií se vyskytují i u dalších toxoplazmózou infikovaných osob
 • Autor: Flegr, hlavní řešitel: Jaroslav Flegr, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
 • Účastníci: Flegr, dílčím způsobem Příplatová
 • Správce: Flegr
 • Stav: Zahájeno 1. 6. 1993, Nedokončeno, z menší části publikováno
 • Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

Projekt 087 Vliv toxoplazmózy, RH faktoru na agresivitu u vojáků

 • Cíl a popis projektu: Cílem projektu je zjistit, zda latentní toxoplasmóza, Rh fenotyp jedince a hladiny steroidních hormonů ovlivňují jeho agresivitu
 • Autor: Flegr, hlavní řešitel: Jaroslav Flegr, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
 • Účastníci: Flegr, Jiří Klose, Dana Černochová, v menší míře Šárka Kaňková
 • Správce: Flegr
 • Stav: Zahájeno 1. 6. 2009, Dokončeno 1. 3. 2011, nepublikováno
 • Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

Projekt 086 Vliv toxoplazmózy a RH faktoru na studijní výsledky posluchačů přírodovědecké fakulty

 • Cíl a popis projektu: Cíl projektu: Cílem projektu je zjistit, zda latentní toxoplasmóza a Rh fenotyp jedince ovlivňuje jeho prospěch a nasbírané kredity v jednotlivých oddílech studia
 • Autor: Flegr, hlavní řešitel: nebyl určen, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
 • Účastníci: Flegr
 • Správce: Flegr
 • Stav: Zahájeno 1. 6. 2009, Běží, nepublikováno
 • Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

Projekt 006 Vliv toxoplazmózy a RH faktoru na výsledky vojáků v psychomotorických testech

 • Cíl a popis projektu: Cíl projektu: Cílem projektu je zjistit, zda latentní toxoplasmóza a Rh fenotyp jedince ovlivňuje jeho výkon v psychomotorických testech
 • Autor: Flegr, hlavní řešitel: Jindřich Volný, financováno z: Výzkumný záměr
 • Účastníci: Flegr, Jiří Klose, Dana Černochová, Marek Preiss, Šárka Kaňková
 • Správce: Flegr
 • Stav: 6. 2002, Dokončeno 1. 3. 2008, částečně publikováno
 • Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

Projekt 55 Sexuální chování, rodinné konstelace, délky prstů a jiné biologické znaky u návštěvníků městské knihovny

 • Cíl a popis projektu: Cíl projektu: Cílem projektu je jistit, zda v dané populaci existují souvislosti mezi různými aspekty sexuálního chování a sledovanými biologickými a sociálními charakteristikami jedince. Od začátku se předpokládá, že výstupem by mělo být několik tematicky jen velmi volně souvisejících článků. K dispozici jsou výsledky rozsáhlého dotazníkového průzkumu prováděného mezi návštěvníky Městské knihovny. Data zahrnují i délky prstů návštěvníků.
 • Autor: Flegr, hlavní řešitel: J. Flegr, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
 • Účastníci: Flegr, Stanislava Lálová, Veronika Chvátalová
 • Správce: Flegr
 • Stav: Zahájeno 1. 6. 2008, Dokončeno 1. 3. 2010, nepublikováno
 • Možnost publikace: publikovat může kdykoli, data volná již nyní

Projekt 063 Závislost citovanosti článku na formálních vlastnostech jeho názvu a jeho autorů

 • Cíl a popis projektu: ověřit, zda na citovanost článku mají vliv takové věci, jako délka názvu článku, počet autorů, počet pracovišť autorů, vlastnosti jmen autorů, původ autorů (země), pohlaví autorů, impakt časopisu, volná dostupnost článku na síti apod. K dispozici je rozsáhlý předzpracovaný soubor dat získaných z databáze WOS.
 • Autor: Flegr, hlavní řešitel: J. Flegr, financováno z: Výzkumný záměr 0021620828
 • Účastníci: Najatí brigádníci
 • Správce: Flegr
 • Stav: Zahájeno 10. 10. 2008, Dokončeno 1. 8. 2009, nepublikováno
 • Možnost publikace: kdykoli, data volná už nyní

Rozcestník:

Nabídka témat pro akademický rok 2017–2018 (obecné pokyny)

1) Nabídka bakalářskách prací

2) Nabídka magisterských diplomových

3) Nabídka dizertačních prací

4) Nabídka sirotčích dat

Nabídka témat pro akademický rok 2017–2018 ke stažení:

Nabidka BP a DP LEB pro 17-18

Facebook Comments