Nabídka témat pro akademický rok 2017–2018 (obecné pokyny)

Milí zájemci o vědeckou či výzkumnou spolupráci, v níže uvedených příspěvcích naleznete naši základní nabídku témat bakalářských, diplomových či disertačních prací, která ale nemusí být závazná. Témata mohou sloužit pro inspiraci případných zájemců a zaměření prací je samozřejmě možné přizpůsobit podle individuálních požadavků a návrhů. Vítány jsou i zcela nové či upravené náměty. Na práce Read More …

1) Nabídka bakalářskách prací

Níže uvedená nabídka témat bakalářských prací nemusí být závazná. Témata mohou sloužit pro inspiraci případných zájemců a zaměření prací je samozřejmě možné přizpůsobit podle individuálních požadavků a návrhů. Vítány jsou i zcela nové či upravené náměty. Na práce je možné navazovat i v dalších úrovních studia (např. formou navazující diplomové práce) nebo naopak téma pro bakalářskou Read More …

2) Nabídka magisterských diplomových prací

Níže uvedená nabídka témat magisterských diplomových prací nemusí být závazná. Témata mohou sloužit pro inspiraci případných zájemců a zaměření prací je samozřejmě možné přizpůsobit podle individuálních požadavků a návrhů. Vítány jsou i zcela nové či upravené náměty. Na práce je možné navazovat i v dalších úrovních studia (např. formou navazující dizertační práce) nebo naopak téma pro Read More …

3) Nabídka dizertačních prací

Níže uvedená nabídka témat dizertačních prací nemusí být závazná. Témata mohou sloužit pro inspiraci případných zájemců a zaměření prací je samozřejmě možné přizpůsobit podle individuálních požadavků a návrhů. Vítány jsou i zcela nové či upravené náměty. Práce je možné zpracovat i v nižších úrovních studia (např. formou bakalářské či diplomové práce). Zájemcům o dizertační práci Read More …

4) Nabídka sirotčích dat

Co jsou to sirotčí data? Naše laboratoř je zaměřená na výchovu budoucích vědeckých pracovníků, a proto v ní provádějí většinu výzkumné práce dočasní členové týmu – studenti. V důsledku toho zde neustále vznikají tzv. sirotčí data. Jedná se mnohdy o kvalitní vědecká data z již dokončených projektů, na jejichž konečné zpracování a dovedení do stádia Read More …

Mgr. Radim Kuba

V rámci doktorského studia na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývám širším vlivem sourozeneckých konstelací na různé oblasti lidské osobnosti (GAUK č. 269215). Řeším tedy především výzkumné otázky týkající se vlivu rodinného prostředí jako nejdůležitějšího epigenetického faktoru na povahové rysy, studijní schopnosti, sexuální strategie, řešení morálních dilemat, ale i na fyziologické Read More …