Mgr. Kamila Machová

Vystudovala bakalářský obor Bioinformatics na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Univerzitě Jana Keplera v rakouském Linci. Poté absolvovala magisterský obor Teoretická a evoluční biologie na Univerzitě Karlově a v tomto oboru pokračuje i v rámci svého studia. V současné době se zabývá zejména partnerskými preferencemi, které se pokouší zjišťovat tak, aby nebyly zkreslené racionálními Read More …

Mgr. Vojtěch Zíka

Vojtěch je absolventem magisterských programů Národohospodářské fakulty VŠE a Fakulty sociáních věd UK. V současné době se věnuje doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK, Fakultě sociálně ekonomické UJEP a výuce na CEVRO Institutu. Těžištěm jeho zájmu je evoluce a vliv kognitivních chyb na lidské rozhodování.

Mgr. Kateřina Sýkorová

V rámci doktorského studia na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývá vztahem mezi vlasovými charakteristikami a osobností a sexualitou člověka a testuje hypotézy, které by dané souvislosti mohly vysvětlovat ze socio-psychologického či evolučního hlediska.

Mgr. Martin Hůla

Jako doktorand na Katedře filosofie a přírodních věd PřF UK se věnuje výzkumu vztahu člověka k rostlinám. Zejména se zajímá o evoluční původ fytofilie (lidské náklonnosti k rostlinám) a zákonitosti a rozdíly v estetickém vnímání květin člověkem. Pracuje též jako průvodce v Botanické zahradě PřF UK. Dále působí v Národním ústavu duševního zdraví ve Skupině Read More …

Mgr. Jan Toman

  V rámci doktorského studia se zabývá především makroevolučními a teoreticko-biologickými tématy, zejména ve spojitosti s teorií zamrzlé evoluce. Z konkrétních řešených problémů lze jmenovat například ekologické souvislosti pohlavního rozmnožování, roli třídění z hlediska stability v evoluci nebo makroevoluční trendy v evolvabilitě organismů. V menší míře se ale věnuje také například problematice udržování (RhD) polymorfismu, Read More …

Mgr. Jana Hlaváčová

Vystudovala magisterský obor Teoretická a evoluční biologie na PřF UK. Ve svém doktorském studiu se zabývá především vlivem latentní toxoplazmózy na plodnost člověka a pohlavním přenosem toxoplazmózy u lidí. Ve spolupráci s Centrem asistované reprodukce na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN se snaží objasnit jakou roli v problematice neplodnosti hraje velmi rozšířený parazit Read More …

Mgr. Blanka Šebánková

Vysokoškolské studium započala na Filozofické fakultě ZČU na Katedře antropologie.  Věnovala se kulturní a sociální antropologii. Zájem o pohřební rituály tradičních společností ji zavedl na Oddělení biologické antropologie, kde se soustředila na problematiku úmrtnosti a plodnosti populací minulosti. Stala se členkou lektorů Hrdličkova muzea na Přírodovědecké fakultě, lektorkou naučně vzdělávacích akcí organizace Prirodovedci.cz a zařadila Read More …

Mgr. Julie Nováková

Ve svém doktorském studiu se zabývá výzkumem evoluce kooperace a altruismu. Momentálně se věnuje především testování předpokladů Triversovy hypotézy recipročního altruismu u lidí. Vedle odborných publikací píše také popularizační články pro časopis Vesmír, Nedd.cz, Osel.cz a další periodika. Kromě vědecké práce a popularizace vědy se věnuje psaní science fiction, fantasy a detektivek, překladům a publicistice.

RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.

Vystudovala na PřF UK magisterský obor učitelství pro střední školy biologie-matematika a několik let učila na gymnáziu v Praze, RNDr. obhájila na Katedře parazitologie na PřF UK a disertační práci na Katedře filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK. Zde také v současné době působí jako vědecko-pedagogický pracovník. Zabývá se teoretickou a evoluční psychologií Read More …