Mgr. Jana Hlaváčová

Vystudovala magisterský obor Teoretická a evoluční biologie na PřF UK. Ve svém doktorském studiu se zabývá především vlivem latentní toxoplazmózy na plodnost člověka a pohlavním přenosem toxoplazmózy u lidí. Ve spolupráci s Centrem asistované reprodukce na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN se snaží objasnit jakou roli v problematice neplodnosti hraje velmi rozšířený parazit Toxoplasma gondii. Ráda se zapojuje do zajímavých projektů a z rozmanité vědecké práce je nadšená.

Facebook Comments