Cvičení z evoluční biologie

Cvičení z evoluční biologie – Excercise in Evolutionary Biology (MS107006)

K. KLEISNER (garant), J. BREJCHA, K. KLEISNER, T. KOČNAR, P. PECHÁČEK, D. STELLA, J. TOMAN (vyučující), 0/3, 2 kredity, Z, zimní semestr

Anotace

Jedním z cílů cvičení je seznámit se se základními postupy při modelování výskytu taxonů pomocí pravidla maximální entropie, tak je užívá program MaxEnt. Dále se cvičení zaměřuje na teoretické i praktické pochopení digitálního záznamu UV reflektance struktur, převážně motýlích křídel. Další částí kurzu je věnována základům geometrické morfometriky a s tím spojené využívané statistické metody analýzy dat. V neposlední řadě kurz prakticky seznámí posluchače s koncepty celulárních automatů a virtuální modely evoluce. Dále se kurz zabývá praktickou ukázkou a cvičením z aplikace geografického informačního systému v kontextu výzkumu v evoluční ekologii a makroekologii. Kurz je vhodným doplněním přednášky Úvod do evoluční biologie (MB170P55) a Mikroevoluce a makroevoluce (MB160P60).

Sylabus

(Historicky přednášené problémy, rok od roku se může měnit)
  1. Modelování výskytu taxonů pomocí pravidla maximální entropie v programu MaxEnt
  2. Teoretické a praktické pochopení digitálního záznamu UV reflektance struktur
  3. Základy geometrické morfometriky včetně statistické analýzy dat
  4. Koncept celulárních automatů, virtuální modely a simulace vybraných aspektů evoluce, evoluční hry
  5. Modely evoluce virulence, epidemiologické hry
  6. Model jestřába a holubice
  7. Simulace náhodného větvení jako modelu kladogeneze

Splnění předmětu

Splnění studijní povinnosti je podmíněno úspěšným složením závěrečného testu.

Literatura

  • Grinstead, CM; Snell, JL. Introduction to probability. Dartmouth College.
  • Flegr, J (2005) Evoluční biologie. Academia.

Facebook Comments