Cvičení z praktické metodologie vědy

Cvičení z praktické metodologie vědy – Excercise in Practical Methodology of Science (MS107007)

Š. Kaňková (garant a vyučující), 0/3, 3 kredity, Z, zimní semestr

Anotace

Kurz spočívá v praktickém procvičování dovedností získaných během kurzu Praktická metodologie vědy.

Požadavky

Vlastní počítač s přístupem na internet na fakultě. Podmínkou účasti je předchozí úspěšné absolvování kurzu Praktická metodologie vědy (stačí tentýž rok).

2018/2019

Čas

Blokově o víkendu 24. a 25. 11. 2018 (vždy od 9:00 – 17:00)

+ 1 den podle domluvy a počtu přihlášených studentů ústní prezentace výsledků a udílení zápočtů (přibližně 1-3 týdny po víkendovém praktiku)

Místo

Učebna B2P, Viničná 7

Sylabus

V průběhu cvičení si studenti vyzkouší teoretické znalosti, které si osvojili během přednášky Praktická metodologie vědy a seznámí se s přípravou literární rešerše. Na začátku dostanou k dispozici soubor reálných dat (výsledek nějaké již provedené evolučně psychologické studie, příkladem mohou být i data z dotazníků, které sami studenti vyplňují během zkoušky z metodologie vědy). Pod vedením statistika se naučí zkontrolovat jejich integritu a následně se pomocí vybraných exploračních a konfirmačních statistických metod pokusí v datech objevit a prokázat zajímavé zákonitosti. (Není přípustné v rámci cvičení zpracovávat vlastní data!). Každý student si samostatně vybere zákonitosti, kterým se bude následně věnovat a samostatně vypracuje příslušnou krátkou literární rešerši. Částečně pod vedením pedagogů ještě během cvičení, především však samostatně doma, si studenti na dané téma připraví plakátové sdělení (poster), přednášku, nebo zpracují dané téma do formy krátkého odborného článku. Postery a přednášky následně studenti odprezentují a společně zhodnotí během druhé části půldenního cvičení. V případě, že si student vybere zpracování odborného článku, nebude již povinen zúčastnit se ústní minikonference.

Pracovat se bude na vlastních počítačích (částečně společně a částečně samostatně) a dále doma (rešerše, finalizace publikačních výstupů). Data pro analýzu obdrží studenti v elektronické podobě na cvičení. K statistickému vyhodnocování dat bude využit program R.

Splnění předmětu

Odevzdání posteru, přednášky (v obou případech současné ústní přednesení výsledků na půldenní minikonferenci), nebo rukopisu článku (stačí e-mailem).

Literatura

Literatura je stejná jako v případě vlastní přednášky, t.j. J. Flegr: Pozor, Toxo! Tajná učebnice praktické metodologie vědy.

Facebook Comments