Děvky prodejné: Toulky českou sexualitou, díl 3

Sliboval jsem, že si příště povíme o hře na znásilnění.  Zeman se však s požehnáním vlády právě chystá navštívit Moskvu a zúčastnit se zde v kruhu svých nejbližších oslav ukončení druhé a příprav k zahájení třetí světové války. Proto si napřed povíme, jak jsme na tom s prostitucí.

Otázky týkající se prostituce zodpovědělo v našem internetovém dotazníku 2668 heterosexuálních mužů (průměrný věk 32,4), 2223 heterosexuálních žen (průměrný věk 26,6), 194 neheterosexuálních mužů (průměrný věk 29,1), a 289 neheterosexuálních žen (průměrný věk 25,6). Za neheterosexuální jsme považovali ty respondenty, kteří uvedli, že je osoby stejného pohlaví přitahují nejméně stejně, jako osoby pohlaví opačného. Neheterosexuálů (homosexuálů a bisexuálů) je tedy v běžné české populaci (alespoň v té její části, která aktivně užívá internet) 6,7 % mezi muži a 11,5 % mezi ženami. Takto vysoká čísla mohou být pro nesexuology překvapivá. Možná by měl Miloš svému milovanému vůdci, Vladimiru Vladimiroviči, Slunéčku Jasnému, nějak naznačit, že bude asi potřebovat větší Gulagy, než jaké si pro „ochranu“ a převýchovu příslušníků sexuálních menšin na základě zastaralých dat nejspíš naplánoval.

Za sex si nechalo v minulosti platit 4 % heterosexuálních mužů a 4,9 % heterosexuálních žen. Mezi neheterosexuály to pak bylo 7,7 % mužů a 7,6 % žen.  Naopak za sex v minulosti platilo 14,8 % heterosexuálních mužů a 1 % heterosexuálních žen. Mezi neheterosexuály to pak bylo 10,3 % mužů a 3,1 % žen. Jaké by to bylo nechat si za sex platit, si někdy představovalo 26,2 % heterosexuálních a 26,8 % neheterosexuálních mužů a 29,1 % heterosexuálních a 33,7 % neheterosexuálních žen. Naopak, jaké by to bylo platit za sex, si představovalo 34,9 % heterosexuálních a 27,6 % neheterosexuálních mužů a 14,6 % heterosexuálních a 19,5 % neheterosexuálních žen. Sex za peníze ani peníze za sex nepřipadají mužům ani ženám příliš atraktivní. Ti, kdo alespoň jednou poskytli sex za peníze, hodnotili na stupnici 0-100 atraktivitu této činnosti známkou 22 (heterosexuální muži), 15 (heterosexuální ženy), 20 (neheterosexuální muži) a 33 (neheterosexuální ženy). Kupovat si sex za peníze bylo hodnoceno přeci jenom trochu lépe: 38 (heterosexuální muži), 26 (heterosexuální ženy), 32 (neheterosexuální muži) a 45 (neheterosexuální ženy). Ale pro srovnání: třeba atraktivitu pořizování si hanbatých fotografií partnera/partnerky ohodnotily stejné skupiny respondentů známkami 70, 50, 62 a 57 a pořizování vlastních hanbatých fotografií partnerem/partnerkou známkami 39, 50, 44 a 54. Je zajímavé, že se těmto technicko-uměleckým aktivitám v minulosti alespoň jednou věnovalo asi 50 % respondentů; kam se hrabe prostituce, o krajinomalbě, vážné hudbě, amatérském divadlu či sborovém zpěvu ani nemluvě.

Při pohledu na naše vrcholné, často i přímo volené, politické představitele by se zdálo, že co Čech, to děvka prodejná. Reálná data však poskytují podstatně optimističtější obrázek. Děvek prodejných je v běžné populaci relativně málo, (i když je pochopitelně možné, že jen nemají chuť nám vyplňovat naše dotazníky) a je jich zhruba stejně mezi muži i ženami. Škodolibě konstatuji, že Klausova mise skončila nezdarem. Obyvatele Česka a Moravy zatím ještě neovládl mamon, neboť je pro ně stále podstatně atraktivnější za sex zaplatit, než si za něj nechat zaplatit. Vedlejším výsledkem našeho výzkumu je potom zjištění, že pokrok v digitální fotografii nejspíš výrazně ovlivnil i naše sexuální chování. Do školních osnov sexuální výchovy (někam do kapitoly věnované bezpečnému sexu) by se asi měl zařadit oddíl věnovaný šifrovacím programům (doporučuji TrueCrypt) a vytváření dostatečně silných hesel (doporučuji dlouhou, náhodnou kombinaci číslic a písmen; nezapisovat, zapomenout).

Náš dlouhý, anonymní a inspirativní dotazník stále ještě běží na adrese http://1url.cz/EUxi. Zapojte se i vy do výzkumu lidské sexuality, případně do dalších výzkumů na stránce pokusnikralici.cz. A abych nezapomněl, dlouho ohlašovaný druhý díl Zamrzlé evoluce, „Evoluční tání, aneb O původu rodů“, konečně vyšel. Kdo nám vyplní dotazník, smí si ho koupit a přečíst.

Facebook Comments