Evoluce sexu a rozmnožovací strategie

Evoluce sexu a rozmnožovací strategie – Evolution of Sex and Reproductive Strategy (MS107024)

Š. Kaňková (garant a vyučující), J. TOMAN, R. KUBA (vyučující), 3/0, 3 kredity, Zk, zimní semestr

Anotace

Přednáška věnovaná evoluci pohlavního rozmnožování a jeho evolučním důsledkům pro stavbu a fungování pohlavních organismů včetně lidí a jejich societ.

Materiály včetně prezentací naleznete v SISu.

Sylabus

 1. Úvod do problematiky pohlavního a nepohlavního rozmnožování, Jan Toman – definice, různá pojetí, parasexuální procesy prokaryot a eukaryot, rozšíření pohlavního rozmnožování, výlučnost pohlavního rozmnožování, primární a sekundární nepohlavnost
 2. Vznik pohlavního rozmnožování a jeho datování, Jan Toman – okolnosti vzniku, datování vzniku pohlavního rozmnožování prostřednictvím chemofosilií, fosilií a molekulárních hodin, kořeny pohlavního rozmnožování u prokaryot, fylogeneze pohlavních procesů, vznik meiózy, teorie vzniku pohlavního rozmnožování
 3. Nevýhody pohlavního rozmnožování a teorie jeho dlouhodobého udržování, Jan Toman – nevýhody pohlavnosti a výhody nepohlavnosti, distribuce sekundárně nepohlavních linií, krátkodobě a dlouhodobě sekundárně nepohlavní linie, reevolvování pohlavnosti, genetické a ekologické teorie výhod pohlavního rozmnožování, konkrétní adaptace umožňující dlouhodobou nepohlavnost, syntéza
 4. Evoluční důsledky vzniku pohlavnosti, Jan Toman – vznik anisogamie, gonochorismu a odlišných rolí samců a samic, evoluce haploidní a diploidní fáze životního cyklu, mezipohlavní kompetice, pohlavní výběr
 5. Reprodukční rozhodování u lidí, Šárka Kaňková – plánování rodičovství, velikost rodiny, konflikt mezi rodiči a dětmi, faktory ovlivňující rodičovství, příbuzenský výběr, incest, vliv dědictví na reprodukci, evoluce menopauzy
 6. Poměr pohlaví,Šárka Kaňková – gametogeneze, definice primárního a sekundárného poměru pohlaví, ultimátní příčiny změn poměru pohlaví, proximátní příčiny změn poměru pohlaví, vliv parazitů na změnu poměru pohlaví, manipulační hypotéza.
 7. Těhotenství a vývoj potomka,Šárka Kaňková – konflikt v děloze a hypotéza kontroly kvality embryí, evoluční vysvětlení těhotenské nevolnosti a disgustu v těhotenství, faktory ovlivňující průběh těhotenství a porod, přírůstky váhy v těhotenství, Rh polymorfismus
 8. Neplodnost a nereproduktivní životní styly, Šárka Kaňková – vznik a typy neplodnosti u lidí, faktory ovlivňující neplodnost, ultimátní příčiny neplodnosti, problematika umělého oplodnění, etika asistované reprodukce, homosexualita, celibát
 9. Toxoplazmóza a reprodukce, Šárka Kaňková – životní cyklus, epidemiologie toxoplazmózy, manipulační hypotéza, kongenitální toxoplazmóza, vliv latentní toxoplazmózy na průběh těhotenství, poměr pohlaví, vývoj potomka, na plodnost, pohlavní přenos toxoplazmózy
 10. Partnerství vs. rodičovství, Radim Kuba – krátkodobé a dlouhodobé partnerské strategie, manželství, rodičovské a partnerské vztahy, partnerské krize, rodičovské investice do potomků, vliv rodičů na potomky, investiční strategie závislé na podmínkách
 11. Sourozenecké konstelace, Radim Kuba – historie studia, evolučně-ekologický původ rozdílů, specifikace konstelací (jedináček, druhorozený, později narozený,…), hlavní faktory ovlivňující projev konstelací, projevy a vliv rozdílů konstelací

Splnění předmětu

Ústní zkouška.

Literatura

Facebook Comments