FLEB

Členové laboratoře – seznam, kontakty, informace.

Mgr. Kamila MachováMgr. Kamila Machová

Vystudovala bakalářský obor Bioinformatics na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Univerzitě Jana Keplera v rakouském Linci. Poté absolvovala magisterský obor Teoretická a evoluční biologie na Univerzitě Karlově a v tomto oboru pokračuje i v rámci svého studia. V současné době se zabývá zejména partnerskými preferencemi, které se pokouší zjišťovat tak, aby nebyly zkreslené racionálními ...

Mgr. Vojtěch ZíkaMgr. Vojtěch Zíka

Vojtěch je absolventem magisterských programů Národohospodářské fakulty VŠE a Fakulty sociáních věd UK. V současné době se věnuje doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK, Fakultě sociálně ekonomické UJEP a výuce na CEVRO Institutu. Těžištěm jeho zájmu je evoluce a vliv kognitivních chyb na lidské rozhodování.

Mgr. Kateřina SýkorováMgr. Kateřina Sýkorová

V rámci doktorského studia na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývá vztahem mezi vlasovými charakteristikami a osobností a sexualitou člověka a testuje hypotézy, které by dané souvislosti mohly vysvětlovat ze socio-psychologického či evolučního hlediska.

Mgr. Martin HůlaMgr. Martin Hůla

Jako doktorand na Katedře filosofie a přírodních věd PřF UK se věnuje výzkumu vztahu člověka k rostlinám. Zejména se zajímá o evoluční původ fytofilie (lidské náklonnosti k rostlinám) a zákonitosti a rozdíly v estetickém vnímání květin člověkem. Pracuje též jako průvodce v Botanické zahradě PřF UK. Dále působí v Národním ústavu duševního zdraví ve Skupině ...

Mgr. Jan TomanMgr. Jan Toman

  V rámci doktorského studia se zabývá především makroevolučními a teoreticko-biologickými tématy, zejména ve spojitosti s teorií zamrzlé evoluce. Z konkrétních řešených problémů lze jmenovat například ekologické souvislosti pohlavního rozmnožování, roli třídění z hlediska stability v evoluci nebo makroevoluční trendy v evolvabilitě organismů. V menší míře se ale věnuje také například problematice udržování (RhD) polymorfismu, astrobiologii ...

Mgr. Jana HlaváčováMgr. Jana Hlaváčová

Vystudovala magisterský obor Teoretická a evoluční biologie na PřF UK. Ve svém doktorském studiu se zabývá především vlivem latentní toxoplazmózy na plodnost člověka a pohlavním přenosem toxoplazmózy u lidí. Ve spolupráci s Centrem asistované reprodukce na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN se snaží objasnit jakou roli v problematice neplodnosti hraje velmi rozšířený parazit ...

Mgr. Blanka ŠebánkováMgr. Blanka Šebánková

Vysokoškolské studium započala na Filozofické fakultě ZČU na Katedře antropologie.  Věnovala se kulturní a sociální antropologii. Zájem o pohřební rituály tradičních společností ji zavedl na Oddělení biologické antropologie, kde se soustředila na problematiku úmrtnosti a plodnosti populací minulosti. Stala se členkou lektorů Hrdličkova muzea na Přírodovědecké fakultě, lektorkou naučně vzdělávacích akcí organizace Prirodovedci.cz a zařadila ...

Mgr. Julie NovákováMgr. Julie Nováková

Ve svém doktorském studiu se zabývá výzkumem evoluce kooperace a altruismu. Momentálně se věnuje především testování předpokladů Triversovy hypotézy recipročního altruismu u lidí. Vedle odborných publikací píše také popularizační články pro časopis Vesmír, Nedd.cz, Osel.cz a další periodika. Kromě vědecké práce a popularizace vědy se věnuje psaní science fiction, fantasy a detektivek, překladům a publicistice.

RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.

Vystudovala na PřF UK magisterský obor učitelství pro střední školy biologie-matematika a několik let učila na gymnáziu v Praze, RNDr. obhájila na Katedře parazitologie na PřF UK a disertační práci na Katedře filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK. Zde také v současné době působí jako vědecko-pedagogický pracovník. Zabývá se teoretickou a evoluční psychologií ...

Mgr. Radim KubaMgr. Radim Kuba

V rámci doktorského studia na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývám širším vlivem sourozeneckých konstelací na různé oblasti lidské osobnosti (GAUK č. 269215). Řeším tedy především výzkumné otázky týkající se vlivu rodinného prostředí jako nejdůležitějšího epigenetického faktoru na povahové rysy, studijní schopnosti, sexuální strategie, řešení morálních dilemat, ale i na fyziologické ...

Lenka „Jelena“ PříplatováLenka "Jelena" Příplatová

Lidská bytost nebo něco na ten způsob. Někdy cvok, někdy striktně racionální jedinec; obvykle oboje najednou. Bez víry v bohy, astrologii, špatná znamení, alternativní medicínu, a víceméně jakýkoli bulšit, který vás zrovna napadne. Evoluční bioložka, milovnice vědy a její popularizace, všech dobrých knih, zejména pak z obastí science-fiction a literatury faktu, vyznavačka dobrého jídla a ...

Facebook Comments