Flegrova reforma vědy – tentokrát hned čtyři! mouchy jednou ranou

Jak se zbavit dvoukolejnosti české vědy Akademie věd x vysoké školy (a neriskovat, že nás při tom naštvaní vědci utlučou sádrovým modelem ptakopyska podivného), jak zvýšit efektivitu a návratnost vkládaných prostředků, jak zařídit, aby doktorandi (ta pakáž laxní a líná) dokončovali své studium a jak zlepšit společenské klima na vědeckých institucích? Jisté řešení by tu bylo.

Jádrem tohoto dvacet let starého návrhu je zavedení volné přenositelnosti mzdového fondu pro všechny vědecké pracovníky. Výše této mzdy by závisela na množství a kvalitě vědeckých publikací, které jedinec (nebo jedinka, abych snad nebyl obviněn z jazykového sexismu) vyprodukovali v minulých letech. Tuto mzdu by vyplácel stát a to komukoli s vědeckou hodností (PhD. nebo CSc.) a určitým minimálním množstvím publikací, ať již by momentálně zaměstnán kdekoli. Zákonem určeným institucím (vysoké školy, Akademie Věd, vybrané rezortní výzkumné ústavy) by stát navíc vyplácel prostředky na provoz v závislosti na vědeckém výkonu jejich pracovníků. Sledování počtu a kvality publikací (třeba pomocí systému, který v minulém roce vypracovala Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace, nebo jak se onen právem zlořečený orgán tento týden zrovna jmenuje) by mělo za úkol spíše než motivovat vědce k intenzivnějšímu bádání a publikování výsledků (o to se v míře možná více než dostatečné stará přirozená soutěživost a ješitnost zúčastněných), ale především motivovat instituce, aby se pokoušely zlanařit nejkvalitnější pracovníky a snažily se jim vytvořit pro práci optimální podmínky. Lenoši a neschopní tak budou pobírat svůj plat v jeho minimální výši coby jakousi rentu za to, že nebudou překážet v laboratoři a blokovat tak místo a prostředky kolegům, kteří chtějí a umějí skutečně bádat. Vědci si nebudou vydělávat peníze na výzkum tím, že by jako dneska namísto bádání psali několik měsíců v roce nesmyslná slohová cvičení na téma – co že to všechno vybádají, když jim na to grantová agentura poskytne peníze, ale peníze k nim automaticky přitečou v závislosti na tom, kolik toho v nedávné minulosti skutečně vybádali a opublikovali. Když se jim zachce nerušeně pracovat ve špičkově vybavené laboratoři, přejdou i se svým mzdovým fondem a provozními prostředky na některý ústav Akademie věd, když budou naopak chtít kromě bádání načerpat inspiraci nebo předat své zkušenosti studentům, přesunou se pro změnu na některou vysokou školu.

Připadá vám to jako blbost, utopie, která nemůže fungovat? Můžete mít pravdu, a vůbec nepochybuji, že se o tento svůj názor s ostatními čtenáři blogu s chutí podělíte. Ale v koutku duše zároveň doufám, že, obdobně jako tomu bylo v případě mého minulého návrhu důchodové reformy, opět někdo z čtenářů napíše, že velmi podobný systém již 30 let úspěšně funguje v Kanadě, nebo pro změnu tentokrát třeba ve Švédsku. A to už by byl argument! Jo, abych nezapomněl. Pár dalších podrobností mého návrhu si můžete přečíst v únorovém čísle časopisu Vesmír.

Facebook Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.