Inteligence je sexy, toxoplasma fuj

Nedávno nám vyšly v rozmezí týdne ve stejném odborném časopise dva články. V jednom z nich jsme ukázali, že běžný parazit toxoplasma je nejspíš odpovědný za stovky milionů úmrtí na infarkty ročně, a ve druhém, že lidé dokážou správně odhadnout inteligenci mužů na fotografii. Jeden článek si za měsíc přečetlo 870 lidí, druhý 33 tisíc lidí. Tipněte si, o který byl zájem větší.

Ano, tipujete správně. Nesrovnatelně větší pozornost přitáhl článek týkající se odhadování inteligence na základě fotografií. Ne že by nebyl zajímavý. Než nás editorka ve jménu politické korektnosti přinutila z již z přijatého článku vypustit příslušné pasáže, byl dokonce velmi zajímavý. Ukázali jsme, že pro muže může být evolučně výhodné, když poctivě signalizují, zda jsou spíše inteligentní, nebo spíše blbí. U žen tedy nejspíš existuje poptávka jak po těch prvních, patrně optimálních dárcích dobrých genů, tak po těch druhých – nejspíš kvalitnějších poskytovatelích rodičovské péče a materiálních zdrojů vůbec. Dokladů pro existence této tzv. smíšené rozmnožovací strategie u samiček lidoopa Homo sapiens sice existuje celá řada – my jsme například před několika lety zjistili, že ženy v plodné fázi ovulačního cyklu upřednostňují vůni dominantních mužů. Naše nová studie však ukázala, že i samečci našeho lysého lidoopa se existenci této samičí strategie v evoluci nejspíš přizpůsobili.

Jenomže zajímavý je určitě i první článek, týkající se toxoplasmy. V něm jsme ukázali, že velká část rozdílů v místním výskytu řady nemocí, včetně již zmíněných infarktů a dosud nezmíněné rakoviny prostaty a rakoviny prsu, se dá vysvětlit právě rozdíly ve výskytu toxoplasmy v jednotlivých zemích. Je jasné, že statistická souvislost ještě neznamená souvislost příčinnou. Je klidně možné, že existuje nějaký třetí faktor, který souvisí jak s výskytem toxoplasmy, tak s výskytem příslušných nemocí, a právě tento faktor je příčinou pozorované souvislosti mezi toxoplasmou a třeba infarkty. Jenže to je potřeba teprve vybádat (pracujeme na tom).

Proč je pro čtenáře amerického časopisu PLoS One o tolik zajímavější, že muži mají inteligenci zapsanou ve tváři, než že parazit přítomný v těle zhruba třetiny obyvatel naší planety patrně výrazně ovlivňuje, na jaké nemoci a jak brzy budeme umírat? Existují minimálně dvě možná vysvětlení. Pesimista by nejspíš řekl, že vědci i redaktoři popularizující vědu jsou banda povrchních hlupáků, kteří se neřídí rozumem, ale módními trendy, a nehledají poznání, ale lacinou senzaci. Optimista by řekl, že vědci i popularizátoři vědy jsou naopak jedinci vysoce osvícení, kterým záleží v první řadě na poznání a pro které je nová zajímavá teorie důležitější než nějaký po teoretické stránce méně zajímavý, byť z hlediska praktických dopadů možná velmi důležitý poznatek.

Já chci být optimista! Jenže. Je možné, že by takových šlechticů ducha mezi námi tiše číhalo 33 tisíc?

A proč, místo abych se pokusil vybádat, jak, proč a zda vůbec toxoplasma způsobuje infarkty a rakovinu,  se zabývám sepisováním blogu? Pravidelným čtenářům mých nepravidelných blogů je asi od začátku jasno. Opět potřebuji nalákat pokusné osoby do svého nového internetového výzkumu. Tentokrát se týká toxoplasmy a také krevních skupin; uvítáme tedy zejména osoby, které vědí, zda byly v minulosti nakaženy toxoplasmou, nebo které znají svůj Rh faktor. Výzkum spočívá ve vyplnění dotazníku a absolvování několika jednoduchých výkonnostních testů. Trvá asi 40 minut a po dokončení se ihned dozvíte nějaké výsledky (například jak jste na tom s pamětí nebo s intuicí). Takže, jestli můžete, zkontrolujte si svůj Rh faktor a hurá do reje světové vědy: https://cuhumanities.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3qTfoQeK2FnuHf7

Facebook Comments