Metody experimentální a evoluční psychologie I

Metody experimentální a evoluční psychologie I – Methods of Experimental and Evolutionary Psychology I (MS107017)

J. FLEGR (garant a vyučující), 0/8, 1 kredit, Z, zimní semestr

Anotace

Účastníci kurzu se nejprve zúčastní několika evolučně psychologických testů (dotazníky, etologické pokusy, experimentální hry). Následně si vyzkouší zpracovávání obdobných dat – digitalizaci, čištění, deskriptivní statistiku. Součástí kurzu je i čtyřhodinová přednáška věnovaná praktickým aspektům probírané látky. Formální prerekvizity nejsou, kurz je však výběrový a účast v něm vyžaduje předchozí dohodu s pedagogem.

Sylabus

  1. Experimentální dizajn jeho základní typy, pokus, pozorování, průřezová a longitudinální studie, kohortová studie, studie případů a kontrol.
  2. Randomizace, zaslepení pokusu, dvojnásobně slepý pokus.
  3. Spolehlivost, reprodukovatelnost a validita dat, co to znamená a jak to testovat.
  4. Technické aspekty elektronických a papírových dotazníků, nejdůležitější placené i neplacené platformy pro distribuci dotazníků.
  5. Metody získávání probandů, standardní populace, efekt síta.
  6. Automatizované a manuální předzpracování dat.
  7. Etické otázky sběru evolučně psychologických dat.

Splnění předmětu

Kurz je zakončen zápočtovou písemkou.

Literatura

  • Ferjenčík J. (2000): Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Portál, Praha.
  • Martin P., Bateson P. (2009): Úvod do teorie a metodologie měření chování. Portál, Praha.
  • Levin G., Parkinson S. (1994): Experimental methods in psychology. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsadale.

Facebook Comments