Metody experimentální a evoluční psychologie II

Metody experimentální a evoluční psychologie II – Methods of Experimental and Evolutionary Psychology II (MS107018)

J. FLEGR (garant a vyučující), 0/8, 1 kredit, Z, letní semestr

Anotace

Kurz navazuje na Metody experimentální psychologie I. Účastníci se opět nejprve zúčastní další série experimentálně psychologických testů (dotazníky, etologické pokusy, experimentální hry). Následně si vyzkouší zpracovávání obdobných dat – digitalizaci, čištění, deskriptivní statistiku. Součástí kurzu je opět i čtyřhodinová přednáška věnovaná praktickým a teoretickým aspektům probírané látky. Formální prerekvizity nejsou, kurz je však výběrový a účast v něm vyžaduje předchozí dohodu s pedagogem.

Sylabus

Těžiště kurzu tentokrát spočívá v přípravě studií.

  1. Příprava etologických pokusů, protokoly, nereduktivní záznam průběhu pokusů.
  2. Příprava dotazníků a anket, typy otázek, jednoznačnost otázek, dvojí zápor, binární, ordinální a spojité odpovědi, grafické interface pro kontinuální data, pořadí otázek v dotazníku.
  3. Implementace původně cizojazyčných testů – překlad, zpětný překlad, validizace překladu.
  4. Metody, kontroly vnitřní konzistence dotazníku, split-half, cronbachovo alpha.
  5. Předzpracovávání dat, ošetření chybějících hodnot, rozpoznávání podezřelých a odlehlých dat.
  6. Zpracovávání získaných dat (zaměřené především na deskriptivní, nikoli konfirmační statistiku). Možnosti a zásady publikování dat z experimentálně psychologických studií.

Splnění předmětu

Kurz je zakončen zápočtovým testem.

Literatura

  • Ferjenčík J. (2000): Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Portál, Praha.
  • Martin P., Bateson P. (2009): Úvod do teorie a metodologie měření chování. Portál, Praha.
  • Levin G., Parkinson S. (1994): Experimental methods in psychology. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsadale.

Facebook Comments