Mgr. Jan Toman

 

V rámci doktorského studia se zabývá především makroevolučními a teoreticko-biologickými tématy, zejména ve spojitosti s teorií zamrzlé evoluce. Z konkrétních řešených problémů lze jmenovat například ekologické souvislosti pohlavního rozmnožování, roli třídění z hlediska stability v evoluci nebo makroevoluční trendy v evolvabilitě organismů. V menší míře se ale věnuje také například problematice udržování (RhD) polymorfismu, astrobiologii a dalším tématům. Od roku 2016 je členem redakční rady časopisu Vesmír. Kromě toho se věnuje nahrávání a správě videonahrávek Biologických čtvrtků, správě facebookových stránek Biologické čtvrtky ve Viničné 7 a Frozen Evolution a popularizaci evolučně-biologických témat pro odbornou i širokou veřejnost, a to jak prostřednictvím přednášek, tak písemnou formou (články v časopisech Vesmír, Živa, XB-1 a Nový deník, případně na internetových portálech BíglOsel.cz a Nedd.cz).

E-mail: tomanj@natur.cuni.cz
Facebook: Jan Toman; Frozen Evolution; Biologické čtvrtky ve Viničné 7
ResearchGate:  https://www.researchgate.net/profile/Jan_Toman
Životopis: Curriculum vitae Jan Toman 2017-5

Facebook Comments