Mgr. Martin Hůla

Jako doktorand na Katedře filosofie a přírodních věd PřF UK se věnuje výzkumu vztahu člověka k rostlinám. Zejména se zajímá o evoluční původ fytofilie (lidské náklonnosti k rostlinám) a zákonitosti a rozdíly v estetickém vnímání květin člověkem. Pracuje též jako průvodce v Botanické zahradě PřF UK. Dále působí v Národním ústavu duševního zdraví ve Skupině evoluční sexuologie a psychopatologie, kde provádí psychofyziologická měření sexuálních reakcí subjektů na vizuální podněty. Mezi jeho neodborné zájmy patří zahradničení a hraní ve studentskému divadelním spolku Viníci.

Facebook Comments