Mikroevoluce a makroevoluce

Mikroevoluce a makroevoluce – Evolutionary biology. Microevolution (B160P60)

J. Flegr (garant a vyučující), 3/0, 5 kreditů, Zk, letní semestr

Aktualita – zkouška 2020

Výsledky písemného testu jsou zde.

Ústní zkoušení bude letos po internetu:

Nejbližší termíny ústních zkoušek: 2.6. 9.6., 16.6., 23.6. vždy od 9:00; Sraz na zkoušky je v „čekárně“ https://meet.jit.si/ZkouskaFlegr2020 . Připojte se včas, bude se začínat „mikropísemkou“. Na vlastní zkoušení si vás budu volat z čekárny po jednom do pracovny https://meet.jit.si/FlegrPracovna . Včas si předem vyzkoušejte fungování JitSi (zkuste se připojit na obě adresy – na mobilních zařízeních si budete muset stáhnout aplikaci).

Anotace

Rozšiřující přednáška z evoluční biologie navazující na přednášku Úvod do evoluční biologie. Nevyžaduje povinně absolvování úvodní přednášky, příslušné znalosti získané například samostudiem však budou u posluchačů kurzu automaticky předpokládány a u zkoušky mohou být vyžadovány. Probírané tematické okruhy zahrnují genetickou a epigenetickou dědičnost v evoluci, evoluční tahy (mutační tah, meiotický tah), genetický draft (evoluční vymetení, selekci na pozadí), evoluci sekvencí DNA, vznik a evoluci genů, evoluci ontogeneze, kulturní evoluci, evoluci chování, koevoluci a evoluci parazitismu, fylogenetiku (klasickou i molekulární) a taxonomii (klasickou, kladistiku, eklektickou taxonomii). Přednáška je plně zajištěna studijní literaturou – vybranými kapitolami z učebnice Evoluční biologie (Flegr 2005, 2009, Academia, viz níže).

Sylabus

Probírané tematické okruhy:

 1. Dědičnost:
  Obrazová prezentace
  Audio 2005: 23. 2. A, 23. 2. B, 2. 3. A
  Audio 2006: 22. 2. A, 22. 2. B, 1. 3. A
  Audio 2007: A, B
  Video 2013: 1. část, 2. část; 3. část
 2. Molekulární evoluce
  Obrazová prezentace
  Audio 2005: 2. 3. B, 9. 3. A, 9. 3. B, 16. 3. A
  Audio 2006: 1. 3. A, 8. 3. A, 8. 3. C
  Audio 2007: A, B
  Video 2013: 1. část, 2. část
 3. Evoluce genů:
  Obrazová prezentace
  Audio 2005: 16. 3. B
  Audio 2006: 8. 3. A, 15. 3. B, 15.3. C
  Audio 2007: A
  Video 2013: 1. část
 4. Koevoluce:
  Obrazová prezentace
  Audio 2005: 30. 3. B, 6. 4. A
  Audio 2006: 22. 3. A, audio 22. 3. B
  Audio 2007: A, B
  Video 2013: 1. část, 2. část
 5. Evoluce parazitismu:
  Obrazová prezentace
  Audio 2005: 6. 4. A
  Audio 2006: 29. 3. A
  Audio 2007: A
  Video 2013: 1. část
 6. Evoluce ontogeneze a životního cyklu:
  Obrazová prezentace
  Audio 2005: 23. 3. A, 23. 3. B, 30. 3. A
  Audio 2006: 5. 4. A, 5. 4. B
  Audio 2007: A, B
  Video 2013: 1. část, 2. část
 7. Evoluce chování:
  Obrazová prezentace
  Audio 2005: 13. 4. A, 13. 4. B
  Audio 2006: A, B
  Audio 2007: A, B
 8. Kulturní evoluce:
  Obrazová prezentace
  Audio 2005: 20. 4. A
  Audio 2006: A
  Audio 2007: A
  Video 2013: 1. část
 9. Extinkce:
  Obrazová prezentace
  Audio 2005: 20. 4. B, 27. 4. A, 27. 4. B
  Audio 2006: A
  Audio 2007: A, B
  Video 2013: 1. část, 2. část
 10. Makroevoluce:
  Obrazová prezentace
  Audio 2005: 4. 5. A, 4. 5. B
  Audio 2006: A, B
  Audio 2007: A, B
  Video 2013: 1. část, 2. část, 3. část
 11. Fylogenetika a taxonomie:
  Obrazová prezentace
  Audio 2005: 11. 5. A, 11. 5. B
  Audio 2006: A, B
  audio 2007: A, B
  Video 2013: 1. část, 2. část, video 2016

Splnění předmětu

Studentům bude mimo tři řádné termíny ústního zkoušení poskytnut k vykonání zkoušky navíc nultý termín ve formě písemného testu. Na tento test (otázky promítány na plátno, studenti rovnou odpovídají a, b, c, d) není třeba se přihlašovat pomoci SISu. Součástí testu muže být i látka z Úvodu do evoluční biologie. Kdo se nultého termínu nezúčastní, neuspěje, nebo nebude spokojen se získanou známkou, může se dostavit na normální ústní zkoušku (jejíž částí bude nejspíše krátký písemný před-test). Výsledek z „nultého termínu“ se mu v takovém případě nebude do výsledné známky započítávat. Na krátké ústní dozkoušení se rovněž dostaví všichni zájemci o hodnocení „výborně“ (tuto známku tedy není možné získat pouze na základě „nultého termínu“, dozkoušení však není klasická zkouška a trvá obvykle do 10 minut). Před příchodem na písemku si prosím zjistěte svůj kód, kterým budete svou písemku podepisovat. Zápis známky do indexu se bude konat pouze ve dnech ústních zkoušek (termíny budou vyhlašovány na SISu), v srpnu však bude všem, kdo nepřišli na ústní zkoušku, zapsána jejich známka z „nultého termínu“ do SISu (pokud se studenti s hodnocením „výborně“ z „nultého termínu“ nedostaví na dozkoušení, místo známky „výborně“ jim bude zapsána známka „velmi dobře“).

Účast na písemné zkoušce není povinná, ale je ve vašem zájmu se jí zúčastnit. Nic tím zkazit nemůžete.

Výsledky písemek: 2011201220132014201520162017

Literatura

Doporučená

 • Flegr J. (2005, 2009): Evoluční biologie. Academia, Praha.

Doplňková

 • Dawkins R. (1998): Sobecký gen. Mladá fronta, Praha.
 • Flegr J. (2006): Zamrzlá evoluce. Academia, Praha.
 • Flegr J. (2015): Evoluční tání. Academia, Praha.
 • Toman, J. (2015): Pohlavní rozmnožování optikou evoluce: Vznik, vývoj a paradoxy největší evoluční záhady. Academia, Praha.
 • Begallová S., Burda H., Mihulka S., Storch D., Zrzavý J. (2017): Jak se dělá evoluce. Argo & Dokořán, Praha.

Facebook Comments