Otevřený dopis Pojišťovně Kooperativa a Rubeusi Hagridovi

Vážení čtenáři, nenechte se zmýlit. Tento otevřený dopis adresovaný jisté pojišťovně a jisté pohádkové bytosti je určen především vám. Naložte s ním, jak uznáte za vhodné, ale doporučuji, abyste si ho přečetli. Nebo alespoň jeho dovětek, jednou se vám může hodit.

Drahá pojišťovno,

před časem mi asi s třítýdenním odstupem dorazily dvě složenky na povinné ručení. Tak jsem zjistil, že omylem (a shodou okolností částečně i přičiněním pojišťovny Kooperativa) platím již rok na jedno auto dvojí pojištění a toto dvojí pojištění bych měl platit i v roce následujícím. Protože již uplynul termín, ve kterém bych mohl jednostranně od smlouvy odstoupit (6 týdnů před vypršením pojistné smlouvy), a pojistné druhé pojišťovně jsem již na následující rok zaplatil, požádal jsem Tě, drahá pojišťovno Kooperativa, o ukončení smlouvy vzájemnou dohodou. Vysvětlil jsem, jak k dané situaci došlo, a předem poděkoval za vstřícnost. Vstřícnost se bohužel nedostavila – namísto toho jsem dostal dopis s lakonickým oznámením, že na ukončení pojistné smlouvy dohodou pojišťovna Kooperativa nepřistupuje.

Tento postup je sice nejspíš v souladu se zákonem, ale zároveň je také zcela jistě v rozporu s dobrými mravy. Pojišťovna je podnik, který má vydělávat na schopnosti lépe odhadovat rizika než její zákazníci, nikoli na omylech zákazníků či nedokonalosti našich zákonů. Považuji za vysoce pravděpodobné, že podobné postupy a podobný přístup ke klientům by pojišťovna Kooperativa uplatňovala i v situaci, kdyby došlo na pojistné plnění – pokusila by se všemi dostupnými způsoby se plnění vyhnout. Pro instituci s dostatečně velkým právním oddělením, v zemi, kde se obecné soudy řídí se pozitivistickým, nikoli přirozeným právem, není obtížné tohoto cíle dosáhnout – platnost libovolné smlouvy je zde možno vždy zpochybnit, záleží jen na šikovnosti a bezskrupulóznosti právníků. Proto jsem se pevně rozhodl, že se budu napříště jakékoli obchodní interakci s pojišťovnou Kooperativa důsledně vyhýbat. To samé pochopitelně naléhavě doporučuji i svým přátelům a známým.

S pozdravem „Zkrachuj, potvoro!“

Bývalý klient

Milý Hagride,

prosím, abys přičaroval všem zaměstnancům pojišťovny Kooperativa, kteří jsou ochotní se na obdobných praktikách vědomě podílet, prasečí ocásky. Předpokládám, že řada z nich má prasečí ocásek už od narození. Nevadí. Přičaruj jim ještě jeden, dva metry dlouhý.

S přátelským pozdravem

J. Flegr

A závěrem dvě informace pro čtenáře blogu: Pojištěnec má jednoduchou a zcela legální možnost smlouvu o povinném ručení kdykoli jednostranně ukončit. Stačí za poplatek 100 Kč nechat dočasně (třeba na den) vyřadit vozidlo z evidence, ofotit velký techničák s příslušným zápisem a tuto kopii zaslat spolu s výpovědí smlouvy pojišťovně.

A druhá informace: Na adrese http://bio.natur.cuni.cz/~satai/pokus_obliceje/start.php se můžete zúčastnit naší staronové evolučně-psychologické studie a ohodnotit nám vlastnosti osob na fotografiích (kdo již hodnotil, může znovu, vyjde na vás nejspíš jiná vlastnost). Po jejím dokončení (pozor, ohodnotit je třeba všechny tři vlastnosti, jinak jsou data bezcenná, a pro 80 fotografií to bohužel obvykle trvá asi 30 minut) se dozvíte, které vlastnosti si naše pokusné osoby myslí, že upřednostňují u svých životních partnerů a partnerů „na jednu noc“, a které u nich upřednostňují ve skutečnosti.

Facebook Comments