Praktická metodologie vědy

Praktická metodologie vědy – Practical Methodology of Science (MB160P56)

J. FLEGR (garant a vyučující), 2/0, 3 kredity, Zk, zimní semestr

Aktualita

Zkoušky v letním semestru 2020 budou po internetu.

Nejbližší termíny jsou 2.6. 9.6., 16.6., 23.6. vždy od 14:00. Sraz na zkoušky je v „čekárně“ https://meet.jit.si/ZkouskaFlegr2020 . Připojte se včas, může se začínat „mikropísemkou“. Na vlastní zkoušení si vás budu volat z čekárny po jednom do pracovny https://meet.jit.si/FlegrPracovna . Včas si předem vyzkoušejte fungování JitSi (zkuste se připojit na obě adresy – na mobilních zařízeních si budete muset stáhnout aplikaci)

Anotace

Kurz je primárně určen studentům bakalářského, magisterského a doktorandského studia, kteří se chtějí v budoucnu věnovat základnímu výzkumu v oblasti přírodních věd – budoucí vědecké pracovníky. Obsahově je zaměřena především na budoucí biology, což se projeví především na výběru praktických příkladů.

Kurz je vyučován turnusovým způsobem, nejčastěji od pátečního odpoledne do nedělního poledne v posledním či předposledním týdnu v říjnu v posluchárně Velká zoologická (Viničná 7). Konkrétní termín bude upřesněn. Časový plán: Pátek 13:30 – 18:30 (čas zahájení i učebna nejsou definitivní), Sobota 8:30 – 12:00, 13:30 – 18:30, Neděle 8:30 – 16:30. Kurz je možno absolvovat i bez fyzizké účasti na přednáškách, všechny materiály, včetně audionahrávek jednotlivých lekcí, obrazových prezentací a sylabu jsou volně k dispozici (viz níže). O kurz bývá enormní zájem. Na kurz bývá zapsáno víc lidí, než je kapacita místnosti. Kdo se nevejde do posluchárny, může kurz nastudovat z audionahrávek a videonahrávek. Komu toto řešení prostorové limitace nevyhovuje, nechť si kurz také raději nezapisuje. Kurz je totožný a tedy neslučitelný s S720P23K, S720P23Z, S720232, S720P233.

Účelem kurzu je seznámit posluchače se základy obecné i speciální metodologie vědy se zvláštním zaměřením na její praktické aspekty – přípravu a průběh experimentů a observačních studií, vyhodnocování výsledků pomocí statistických a randomizačních technik, interpretaci výsledků, práci s odbornou literaturou a bibliografickými databázemi, presentaci výsledků ústní i písemnou formou, scientometrií, grantovým systémem financování vědy a etickými aspekty vědecké práce.

Sylabus

Stručný syllabus přednášky můžete stáhnout zde. Tento sylabus má nicméně charakter spíše podrobné osnovy a poznámek pro přednášejícího takže bez vyslechnutí přednášky (nebo jejího audiozáznamu) budou některé jeho kapitoly málo srozumitelné. Dále jsou k mnohým přednáškám k dispozici na této stránce ke stažení příslušné obrazové prezentace a nahrávky přednášek od roku 2002, případně z roku 1997 (viz níže). Komprimovaný archiv s audionahrávkami je ke stažení zde, archiv s prezentacemi zde. Témata ke zkoušce najdete zde.

 1. Úvodní přednáška – obsah kurzu a organizační pokyny: Prezentace, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Video 2008
 2. Vztah vědy a filosofie, cíle současné vědy: Hledání klíčů, Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 3. Modelování v přírodních vědách a redukcionismus: Nahrávka 1997*, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 4. Testování hypotéz: Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 5. Vývoj vědy a vědecké revoluce: Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 6. Charakter vědecké práce: Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 7. Etika: Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2012 (horší zvuk)
 8. Teorie systémů: Prezentace, Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 9. Randomizační a Monte Carlo techniky: Prezentace, Nahrávka 1997, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 10. Statistika: Prezentace, Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2010 1. část, Video 2012 (horši zvuk) 1. část, Video 2010 2. část, Video 2012 (horší zvuk) 2. část
 11. Experimentální design: Prezentace, Nahrávka 2002, Nahrávka 2004 ,Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 12. Práce s výsledky statistických studií ***: Prezentace, Nahrávka 2005, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 13. Práce s textem a počítačová typografie: Prezentace, Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 14. Počítání ve vědě – tabulkový procesor, Mathematica: Prezentace, Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 15. Počítání ve vědě – programování **: Prezentace, Nahrávka 1997 **
 16. Využití Internetu ve vědě: Prezentace, Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008
 17. Analýza obrazu: Prezentace, Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 18. Zásady experimentální práce: Prezentace, Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 19. Primární a sekundární zdroje informací: Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 20. Přednáška, referát: Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 21. Plakátové sdělení (poster): Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007 ,Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 22. Diplomka: Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2012 (horší zvuk)
 23. Obhajoba: Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 24. Publikace, článek: Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 25. Scientometrie: Prezentace, Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 26. Granty a řízení vědy: Nahrávka 2002, Nahrávka 2004, Nahrávka 2005, Nahrávka 2007, Video 2008, Video 2012 (horší zvuk)
 27. Etické problémy vědecké práce: Video 2012 (horší zvuk)

* Kapitola modelování byla v roce 1997 spojena s kapitolou testování hypotéz
** Programování se od roku 2002 nepřednáší a nezkouší
*** Do roku 2005 přednášeno v kapitole Experimentální design

Dejte mi, prosím, vědět, kdyby nějaký link nefungoval.

Splnění předmětu

Zkouška probíhá písemnou formou, a to dva týdny po turnusové přednášce. Od 13:30 (studenti s příjmeními od písmen M-Ž) a od 15:15 (studenti s příjmeními od písmen A-L) začíná písemka. Na rozdíl od vlastního kurzu je účast na písemce k získání zápočtu nebo zkoušky nutná. Kdo v daný termín nemůže přijít, nechť si kurz bez předchozí osobní domluvy nezapisuje. Podmínkou složení zkoušky je tedy pouze úspěšné absolvování testu, případně ústní části zkoušky (nepovinné, každý však má možnost si známku z písemky opravit – při ústním zkoušení se k výsledku z písemky nepřihlíží), nikoli osobní účast na kurzu.

Termíny ústních zkoušek budou vyhlašovány prostřednictvím SISu. Zkoušen bude pouze ten, kdo se předem prokáže indexem. V letním semestru mohou studenti na kurz navázat praktickým cvičením, ve kterém si procvičí získané znalosti (od sběru dat, přes jejich statistické vyhodnocení, až po vytvoření posteru a sepsání publikace). Cvičení budou opět turnusová (pátek, sobota a neděle, vždy 9:00 – 17:00, + 1 den podle domluvy a počtu přihlášených studentů na ústní prezentace výsledků a udílení zápočtů přibližně 1-3 týdny po víkendovém praktiku). Na rozdíl od přednášek je počet účastníků Cvičení z praktické metodologie vědy omezený a doporučujeme ho především posluchačům 2. a vyšších ročníků.

Témata ke zkoušce najdete ZDE.

Kódy, kterými budete podepisovat písemku, jsou ZDE (když se v seznamu nenajdete tak se neplašte, přidělím vám kód na místě).

Výsledky testu: 2014 (histogram), 2015, 2016

Hodnocení přednášek studenty: 2004, 2005, 2008, 2013

Literatura

Základní

 • J. Flegr (2011): Pozor Toxo, aneb tajná učebnice praktické metodologie vědy. Academia, Praha.

Doplňková

 • J. Flegr (2007): Zamrzlá evoluce, aneb Je to jinak, pane Darwin. Academia, Praha. – jen žluté boxíky.
 • Další studijní materiály je možné získat na této stránce.

Facebook Comments