Prasátko

Měsíc hledám záminku, jak se s čtenáři podělit o milou fotografii, kterou jsem ulovil 17. listopadu na střetnutí čtyř vážených prezidentů (za to vajíčko se omlouvám) a jednoho Zemana (tak snad příště) na Albertově.  A mám ji! Včera mi dorazila předžalobní upomínka od advokátů  Miroslava Jansty. Hurá!

M. J. (dosud netrestán) ode mne požaduje omluvu za podpis pod otevřený dopis našemu panu rektorovi. V něm mimo jiné stálo: „Nesouhlasíme s Vámi v tom, že si účastníci demonstrace ke svému protestu měli vybrat jinou příležitost. Protože prezident zrušil svůj dopolední program na Národní třídě, byla to jediná možnost, kdy mu bylo možno dát najevo nesouhlas osobně. Přítomní navíc mohli vzhledem k výše uvedeným důvodům vnímat jako pošlapání památky osob spojených s listopadem 1939 a 1989 spíše vystoupení prezidenta Zemana samého či účast takových osob, jako je Miroslav Jansta. Zejména vystoupení posledně jmenovaného na vzpomínkovém aktu považujeme za výsměch a plivnutí do tváře účastníkům sametové revoluce. Nejenže Jansta je bývalým komunistou, ale také jeho polistopadová minulost je dosti temná. Janstova právnická kancelář byla po léta napojena na kruhy ovládající pražský magistrát, odkud dostávala přednostně lukrativní zakázky. Zveřejněné odposlechy jeho hovorů s lobbistou Romanem Janouškem dokládají, že Jansta se podílel na korupci poslanců při zvolení Václava Klause prezidentem v roce 2008. Jeho spolupracovník Zavadil pro změnu těsně před poslední prezidentskou volbou podal do Blesku inzerát očerňující Karla Schwarzenberga. To, že jste připustil, aby studenty roku 1989 reprezentovala takto pochybná osoba, lze považovat za selhání z Vaší strany i ze strany organizátorů akce. Za těchto okolností se nemůžete divit, že byl pískotem a skandováním přerušován i Váš projev či projev moderátorky.” Celý dopis najdete zde http://1url.cz/MZDs .

M. J. (dosud netrestán) či  jeho advokáti, „nijak nezastírají…“, „nemíní vest polemiku o …“, nebo „se nemíní zabývat…“ většinu/ě/ou toho, co je uvedeno v otevřeném dopise. Omluvu požadují pouze za větu „Zveřejněné odposlechy jeho hovorů s lobbistou Romanem Janouškem dokládají, že Jansta se podílel na korupci poslanců při zvolení Václava Klause prezidentem v roce 2008.“ Dokážu pochopit, že i člověk s jakkoli temnou či zářnou minulostí může nést těžce, když je jeho jméno spojováno s volbou V. K. (dosud rovněž netrestaného) prezidentem.  Nijak tedy nerozporuji, že se M. J. může domnívat, že jeho čest a lidská důstojnost byly touto větou poškozeny (zejména jestli nedokáže rozlišit význam slov dokládat a dokazovat). Rád bych vyhověl požadavku jeho advokátů a neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, zaslal do sídla kanceláře na adresu uvedenou v zápatí dopisu omluvu v požadované formě a požadovaném doslovném znění. To bohužel nelze. Minimálně jeden z explicitních požadavků (podpis modrým nesmazatelným inkoustem) je za stavu dnešních zmizíkovacích prostředků zjevně technicky nesplnitelný, a druhý, implicitní (násadka pera musí být při podpisu namočena do psího lejna) je pro mne zase nepřijatelný.  Proto jsem se rozhodl zvolit tuto náhradní formu: Veřejně a hrdě se na tomto místě omlouvám, jestliže jsem spolupodepsáním inkriminované věty nějak poškodil pověst JUDr. M. Jansty. Zároveň odesílám pro JUDr. Janstu na účet advokátní kanceláře 196 255 370/0600 uvedený v zápatí výzvy částku jednu korunu českou coby přiměřenou kompenzaci za utrpěnou nemajetkovou újmu.

Milí čtenáři, rozhodně se nepokoušejte následovat mého příkladu (ledaže byste rádi dostávali předžalobní upomínky). Jestliže byste se však chtěli se mnou solidarizovat, nebo mi jinak udělat radost, nasdílejte tento článek a především se přihlaste mezi naše pokusné králíky na adrese pokusnikralici.cz nebo www.facebook.com/pokusnikralici a zapojte se zde do našich skvělých pokusů. Chystáme vbrzku dva nové dotazníky, pomocí jednoho se budeme pokoušet zjistit, co se lidem líbí na květinách, a pomocí druhého, co se jim líbí na sexu (a proč vlastně).

Facebook Comments