První pomoc – simulace zimní/letní

První pomoc – simulace zimní/letní – First Aid – Summer/Winter Simulations (MB180C36Z a MB180C36Z)

R. DVOŘÁKOVÁ (garant), K. NODŽÁKOVÁ, R. KUBA a kol. (vyučující), 0/1, 1 kredit, Z, zimní/letní semestr

Anotace

MB180C36Z je zimní variantou kurzu, MB180C36Z variantou letní. S případnými dotazy k výuce předmětů první pomoci se, prosím, obracejte přímo na Mgr. Radima Kubu: radimkuba@email.cz

Primárně jde o prakticky založený předmět určený pro absolventy základního kurzu První pomoc ve škole. Simulace si lze zapsat nejdříve v následujícím semestru po absolvování některé varianty základního kurzu (prerekvizita)! Výuka simulací probíhá mimo prostory fakulty. Předpokládané náklady na ubytování jsou 450,- Kč (stravu a dopravu si hradí každý sám). Částka bude vybírána na začátku semestru na sekretariátu Katedry učitelství a didaktiky biologie.

Více informací o dopravě na místo, vybavení objektu Říčanská hájovna, stravování či o tom, co by si účastníci na kurz neměli zapomenout přibalit, lze nalézt v Pokynech pro účastníky:

 • http://www.prvnipomocprfuk.eu/nabizene-kurzy/

Termíny a základní pokyny pro výuku v aktuálním semestru najdete v samostatných dokumentech:

 • První pomoc LS 2016-2017. pdf
 • Pokyny k platbě – První pomoc LS 2016-2017. pdf

Další informace naleznete zde:

 • http://www.prvnipomocprfuk.eu/
 • https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk

V rámci předmětu si studenti v co nejreálněji nasimulovaných situacích (pomocí rekvizit, figurantů, maskování apod.) zopakují a upevní své znalosti, dovednosti, ale také postoje týkající se první pomoci. Součástí každé situace je také nezbytná zpětná vazba. Cílem předmětu je v co nejreálněji nasimulovaných situacích upevňovat znalosti, dovednosti, ale také postoje studentů týkající se první pomoci. Jde o předmět primárně prakticky založený, ale obsahuje také nezbytnou teoretickou zpětnou vazbu.

Sylabus

Předmět je vyučován blokově v hodinovém rozsahu 12 h (=1 den), celkově však přes 2 noci.

Předběžný harmonogram kurzu:

 • První den (v podvečerních hodinách příjezd a následně výuka v rozsahu 2 h)
 • Druhý den (výuka v průběhu dne, po večeři noční zásahy – cca 22:00 – 01:00)
 • Třetí den (ráno zápočty, úklid, odjezd)

Předmět slouží především k praktickému zopakování znalostí a dovedností nabytých v rámci základního kurzu První pomoc ve škole. Příklady opakovaných témat:

 • Bezpečnost, úvod do zachraňování
 • Život zachraňující úkony: kardiopulmonální resuscitace, zastavení masivního krvácení
 • Traumatické stavy: poranění páteře, hlavy, trupu a končetin, popáleniny, přehřátí; otravy
 • Interní stavy: bolesti na hrudi, obtížné dýchání, celkové křeče, cévní mozková příhoda, akutní stavy spojené s diabetem

Splnění předmětu

 • Aktivní docházka
 • Adekvátní řešení dvou vybraných situací
 • Vyplnění dotazníků a testů na začátku a konci výuky
 • Dobře prováděná resuscitace po dobu 2 minut

Literatura

Pro zopakování znalostí je možné využít např.:

 • Kolektiv (2009): První pomoc zážitkem. 9., zcela přeprac. a dopl. vyd. Computer Press, Brno.
 • Evropská rada pro resuscitaci (2005): Kapesní vydání doporučených postupů v resuscitaci 2005. 1. vyd. Česká rada pro resuscitaci.
 • Beránková M., Fleková A., Holzhauserová B. (2002): První pomoc pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Informatorium spol. s r.o., Praha.
 • Český červený kříž, St. John Ambulance, St. Andre’s Ambulance Association, Britský červený kříž (2003): Příručka první pomoci. Prefekt, Bratislava.
 • Kolektiv (2002): Standardy první pomoci. Český červený kříž, Praha.
 • Stelzer J., Chytilová L. (2007): První pomoc pro každého. 1. vyd. Grada Publishing a.s., Praha.
 • Petržela M. (2007): První pomoc pro každého. 1. vyd. Grada Publishing a.s., 2007, Praha.
 • Kolektiv (2003): Ochrana člověka za mimořádných událostí. Ministerstvo vnitra, Praha.

Facebook Comments