První pomoc ve škole

První pomoc ve škole – School First Aid (MB180C25, MB180C25P a MB180C25T)

R. DVOŘÁKOVÁ (garant), K. NODŽÁKOVÁ, R. KUBA a kol. (vyučující), 0/4 (bloková a terénní varianta) či 0/3 (pravidelně rozvrhovaná varianta), 2 kredity, Z, oba semestry

Anotace

MB180C25 je blokově rozvrhovanou variantou předmětu, MB180C25P variantou rozvrhovanou pravidelně a MB180C25T variantou terénní. Mezi sebou mají jednotlivé varianty neslučitelnost. S dotazy k výuce předmětů první pomoci se obracejte přímo na Mgr. Radima Kubu: radimkuba@email.cz

Termíny a základní pokyny pro výuku v aktuálním semestru naleznete zde:

 • První pomoc LS 2016-2017. pdf
 • Pokyny k platbě – První pomoc LS 2016-2017. pdf
 • 1. bloková paralelka (25.-26.2, 11.-12.3.2017) – pokyny před startem (šéflektor Mgr. Radim Kuba). pdf
 • Páteční paralelka – pokyny před startem (šéflektor Mgr. Kateřina Nodžáková). pdf
 • Úterní paralelka – pokyny před startem (šéflektor Mgr. Radim Kuba). pdf

Další informace naleznete zde:

 • http://www.prvnipomocprfuk.eu/
 • https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk

Jedná se o základní kurz první pomoci. Hlavním cílem je získat znalosti i dovednosti v oblasti poskytování první pomoci, především v situacích denní (nejen) školní praxe. Součástí kurzu je kromě získání teoretických vědomostí řešení modelových případů, praktický nácvik technik a postupů první pomoci a jejich vyzkoušení v menších i rozsáhlejších simulacích. Součástí kurzu je teoretický i praktický nácvik záchrany tonoucího v bazénu.

Základní kurz je na PřF vyučován ve 3 variantách (náplň je u všech variant kurzu totožná, předměty se liší pouze místem výuky či časovým rozvržením):

 • MB180C25 První pomoc ve škole (bloková varianta – zpravidla 2 víkendy, výuka probíhá na PřF)
 • MB180C25P První pomoc ve škole (pravidelná varianta – zpravidla 3 hodiny každý týden, výuka probíhá na PřF)
 • MB180C25T První pomoc ve škole – terénní (bloková varianta vyučovaná mimo Prahu – zpravidla v Říčanské hájovně, z prostorových důvodů na tomto kurzu neprobíhá výuka záchrany tonoucího, účastníci si ji mohou doplnit na ostatních variantách předmětu)

Po absolvování základního kurzu studentům vřele doporučujeme opakovací simulace (předměty První pomoc – simulace zimní a První pomoc – simulace letní). Předměty si lze zapsat nejdříve v následujícím semestru po absolvování základního kurzu (ten je jejich prerekvizitou)!

Sylabus

V průběhu kurzu se teoreticky, ale především prakticky studenti seznámí s následujícími tématy:

 • Úvod do zachraňování – systém „Tři kroky“ (vlastní bezpečnost zachránce, zjišťování vědomí, zjišťování dechové aktivity)
 • Volání na tísňové linky
 • Akutní život ohrožující stavy (přístup k člověku v bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, zastavení vnějšího masivního krvácení)
 • Automatizovaný externí defibrilátor (AED)
 • Cizí těleso v dýchacích cestách („dušení“)
 • Vnitřní krvácení, poranění páteře, celotělové křeče
 • Popáleniny, úrazy elektrickým proudem a bleskem
 • Omrzliny, přehřátí a podchlazení
 • Úrazy hlavy, závažné stavy trupu (poranění hrudníku, břicha a pánve)
 • Bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda
 • Dopravní nehoda
 • Otravy (poleptání, vdechnutí, požití, hadí uštknutí)
 • Základní infekční i neinfekční choroby (meningokoková infekce, vzteklina, tetanus, klíšťata)
 • Akutní stavy spojené s diabetem
 • Alergie, obtížné dýchání (astma, hyperventilace, vyražený dech)
 • Rány a poranění končetin
 • Tonutí – včetně praktického nácviku záchrany tonoucího
 • Prevence úrazů

Splnění předmětu

Zápočet bude udělen na posledním dnu kurzu.

Podmínky:

 • Aktivní docházka, maximální celková absence 4 vyučovací hodiny
 • Adekvátní ošetření pacienta s poraněním, úrazem (traumatický stav)
 • Adekvátní ošetření pacienta, jehož stav vznikl onemocněním (interní stav)
 • 2 minuty nepřetržité, dobře provedené resuscitace
 • Vyplnění hodnotících dotazníků v závěru kurzu

Literatura

Pro kurz jsou připraveny studijní opory („skripta“), které studenti obdrží na 1. setkání.

Další doporučená literatura

 • Kolektiv (2009): První pomoc zážitkem. 9., zcela přeprac. a dopl. vyd. Computer Press, Brno.
 • Evropská rada pro resuscitaci (2005): Kapesní vydání doporučených postupů v resuscitaci 2005. 1. vyd. Česká rada pro resuscitaci.
 • Beránková M., Fleková A., Holzhauserová B. (2002): První pomoc pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Informatorium spol. s r.o., Praha.
 • Český červený kříž, St. John Ambulance, St. Andrew´s Ambulance Association, Britský červený kříž (2003): Příručka první pomoci. Prefekt, Bratislava.
 • Kolektiv (2002): Standardy první pomoci. Český červený kříž, Praha.
 • Stelzer J., Chytilová L. (2007): První pomoc pro každého. 1. vyd. Grada Publishing a.s., Praha.
 • Petržela M. (2007): První pomoc pro každého. 1. vyd. Grada Publishing a.s., 2007, Praha.
 • Kolektiv (2003): Ochrana člověka za mimořádných událostí. Ministerstvo vnitra, Praha.

Facebook Comments