O schizofrenii a o tom, jak se (občas) vyplácí být neortodoxní

Můj přítel Edwin Fuller Torrey je nejen psychiatr, ale i veřejně známá osobnost s velmi neortodoxními a v dnešní politicky hyperkorektní Americe i poněkud kontroverzními postoji.

Ve svých knižních bestselerech se totiž například nijak netají s názory, že pojem „bývalý pacient se schizofrenií“ je z lékařského hlediska nesmysl a věcného hlediska pouhý eufemismus nebo že tam, kde to zdravotní stav pacienta vyžaduje, je žádoucí nasadit nedobrovolnou léčbu antipsychotiky i v rámci mimoústavní léčby. Třebaže ochránci práv pacientů nesouhlasí, jeho argumenty jsou patrně dosti přesvědčivé, neboť se mu již podařilo v několika případech ovlivnit příslušnou americkou legislativu. Dále tvrdí, že skutečně závažná psychiatrická onemocnění jsou jen stěží vyvolaná sociálním prostředím pacienta, ale že mají obvykle biologickou příčinu, přičemž velmi často může být touto příčinou (mimo genetických predispozic) infekce – v případě schizofrenie nejčastěji toxoplasmóza, tedy infekce parazitem Toxoplasma gondii. Jeho knihy jsou asi také dobře napsané. Poté, co si jednu z nich přečetl multimilionář Stanley, jehož syn onemocněl v 80. letech maniodepresivní psychózou, kontaktoval ho a poskytl mu prostředky na založení soukromého vědeckého ústavu pro výzkum schizofrenie a maniodepresivní psychózy (aby se pacienti a jejich okolí neděsili té „psychózy“ v názvu, používají dnes lékaři pro tuto nemoc nepříliš šťastné označení bipolární onemocnění) a zároveň na založení grantové agentury podporující tento výzkum. V roce 2003 již měl Stanley Research Institute roční rozpočet 40 milionů dolarů a v roce 2004 financoval v Americe polovinu výzkumu maniodepresivní psychózy a třetinu výzkumu schizofrenie. A to Stanleyova nadace v té době financovala řadu výzkumů na celém světě, včetně jednoho mého menšího projektu v Praze. Takže jak se zdá, někdy se může vyplatit mít neortodoxní názory. Budu se muset nad sebou zamyslet, kde dělám chybu. Možná není problém v tom, že by byly mé názory příliš ortodoxní, ale v tom, že naši multimilionáři a potenciální sponzoři mají v současné době jiné starosti a hlavně často sídlí na exotických adresách, kde se k mým knihám, chudáčci, těžko dostanou (Bahamy, Jihoafrická republika, Švýcarsko…).

Tímto opět v rámci sebeprezentace předkládám všem čtenářům lačnícím po vědění jeden z asi osmdesáti „Boxíků“ ze své knihy „Pozor, Toxo! aneb Tajná učebnice metodologie vědy“, která mi před měsícem vyšla v nakladatelství Academia. A jako obvykle to dělám z čistě zištných důvodů – jednak si jistě ihned poběžíte mou knihu koupit a jednak se před tím určitě podíváte na webovskou stránku http://bio.natur.cuni.cz/~rubes/pokus6/start.php/ a zapojíte se nám tam do našich evolučně psychologických výzkumů. Nemusíte se obávat, tentokrát nebudete muset hodnotit krásu a jedlost stonožek a pavouků ale atraktivitu a sympatičnost našich bývalých a současných studentů a studentek. A jestli vás tento pokus zaujme, tak se také můžete na stránce http://bio.natur.cuni.cz/~flegr/kralici/?obsah=info  zaregistrovat mezi naše pokusné králíky a následně se můžete zapojovat do pokusů pravidelně.

Facebook Comments