Tak se mi ta reforma vědy nějak komplikuje, paní Müllerová!

Nedávno jsem na tomto místě navrhoval způsob, jak zreformovat naší vědu. Navrhoval jsem, že by se vědcům měla vyplácet mzda přímo ze státního rozpočtu, a ti by s touto mzdou mohli volně přecházet z jednoho pracoviště na druhé, třeba z vysoké školy do akademie věd, jak by jim to zrovna připadalo účelné. Tento týden jsem si v praxi ověřil, že ďábel je ukrytý, jako obvykle, v detailu.

Před dvěma roky jsem se po 16 letech rozloučil s katedrou parazitologie a přešel v rámci Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy na jiné pracoviště, konkrétně na katedru Filosofie a dějin přírodních věd.  Ne že bych snad byl filosofem nebo historikem přírodních věd, ale na tomto pracovišti se studuje a vyučuje i evoluční biologie (a také teoretická biologie), takže zde nehrozí, že by některá z mých vědeckých prací byla považována za málo parazitologickou a tedy za, jaksi, neplnohodnotnou.  Přechod se dal uskutečnit díky tomu, že na Přírodovědecké Fakultě všechny katedry již řadu let dostávají peníze na svůj provoz i na platy zaměstnanců podle pedagogického a vědeckého výkonu v minulém roce. Šéfové to tak určitě nezamýšleli, ale v praxi takto vlastně v malém zavedli přenositelnost mzdového fondu, kterou jsem ve svém blogu navrhoval jako klíčový bod své reformy vědy, viz http://jaroslavflegr.bigbloger.lidovky.cz/c/122324/Flegrova-reforma-vedy-tentokrat-hned-ctyri-mouchy-jednou-ranou.html. Dva roky se zdálo, že vše funguje k všestranné spokojenosti. Na katedře parazitologie se zbavili exota, který místo aby sekvenoval DNA nebo chromatografoval lektiny, tak sledoval, kolik vojenských řidičů nakažených toxoplasmosou havarovalo, o kolik se matkám nakaženým toxoplasmosou rodí víc chlapečků než holčiček, nebo měřil reakční rychlosti infikovaných a neinfikovaných studentů. Na mé nové katedře získali pracovníka, který hodně vyučuje a hodně publikuje v odborných časopisech, takže se jim výrazně zvýšilo množství peněz na provoz i mzdy. A mně kalilo radost pouze pomyšlení, že jsem se k tomuto kroku neodhodlal už dávno. Problém se objevil až minulý týden, kdy se ukázalo, že nezanedbatelná část peněz se bude propříště institucím a v rámci fakulty i katedrám rozdělovat podle počtu a kvality vědeckých prací, které jejich zaměstnanci publikovali v minulých letech. A ejhle, moje původní katedra náhle zjistila, že mé publikace vlastně nesmrdí  a energicky se k nim přihlásila, tedy, přesněji řečeno, energicky se přihlásila o peníze, které za tyto publikace na fakultu  přitekly. Vůbec nepomohlo, když jsem připomínal, že katedra na pracích nemá žádnou zásluhu, že byly financovány z mých grantůnebo z celofakultních peněz, a že na rozumných katedrách se část těchto peněz bude jistě rozdělovat autorům příslušných prací, aby byli pracovníci finančně motivováni k větší publikační aktivitě.  Když peníze přitečou jiné katedře, než na jaké jejich autor momentálně působí, tak tento, jaksi, ostrouhá mrkvičku.  A vůbec již nepomohlo, když jsem se snažil připomenout, že cílem rozdělování peněz podle publikací není odměnit pracoviště za minulé výkony, ale co nejúčelněji  rozdělit prostředky na další  výzkum – nasměrovat je tam, kde minulá vědecká produktivita pracovníků slibuje nejvíce budoucích vědeckých výsledků.

Takže pánové a dámy, jak si momentálně rozdělíte prostředky za mé publikace ovlivnit nemohu, předpokládám, že jako obvykle zvítězí nejšpičatější lokty. Ale mou hypotetickou reformu vědy mi kazit nebudete! V mém vysněném světě se peníze za vědecké výkony budou přidělovat institucím, na kterých autoři publikací momentálně působí, nikoli institucím, na kterých působili v době jejich vzniku. Jestli bude chtít instituce získat hodně prostředků, bude se muset snažit si kvalitní pracovníky nejen získat, ale i udržet.  A jestli to snad chcete dělat jinak, třeba podle špičatosti loktů nebo minulých politických zásluh, tak si laskavě vysněte svou vlastní reformu vědy.

Znalci mého blogu se možná ptají, kde je nějaká legrace. Takže, aby bylo jasno, tentokrát legrace nebude.  Počkejte příště, až mně zase někdo nebo něco naštve – to už se tady dočtete i konkrétní jména.

Facebook Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.