Seminář z astrobiologie

Seminář z astrobiologie

J. NOVÁKOVÁ, T. PETRÁSEK, J. TOMAN (pořadatelé), neoficiální, letní semestr

Anotace

Neoficiální, veřejně přístupný přednáškový cyklus doplňující přednášku Základy astrobiologie (S107023).

Nahrávky většiny minulých přednášek z tohoto cyklu nalezete na youtube.

Místo a čas konání budou upřesněny.

LS 2016/2017: ČT 15:00, Velká paleontologická, Albertov 6

Program LS 2017

9. 3. 2017
Petr Telenský: Evoluce inteligence
16. 3. 2017
Ondřej Santolík: Připravované přístroje pro sondy JUICE a ExoMars 2020
a související postupy planetární ochrany
23. 3. 2017
Matyáš Šanda: Projekt Hydronaut a simulace kosmických misí
30. 3. 2017
Vladimír Kopecký: Co je zač Ramanova spektroskopie a jak pomáhá
v meziplanetárním výzkumu
6. 4. 2017
Michaela Káňová: Terestrické exoplanety – co o nich může říci geofyzika?
13. 4. 2017
Anton Markoš: Hranice živého a neživého aneb Počátky života
20. 4. 2017
Michal Švanda: Červený trpaslík lepší modrého obra aneb Které typy hvězd jsou
životu příznivé a které ne
27. 4. 2017
účast organizátorského týmu na Academia Film Olomouc – seminář se nekoná
4. 5. 2017
Antonín Knížek: Počátky chemické abiogenese – vznik organických látek na rané
Zemi, ve vesmíru a vůbec

Facebook Comments