Seznam grantových projektů řešených členy laboratoře za posledních deset let

Zde se nachází seznam grantových projektů řešených členy naší laboratoře za posledních deset let. Je rozdělen na standardní projekty (financované Grantovou agenturou ČR či Technologickou agenturou ČR) a na univerzitní projekty (financované např. Grantovou agenturou UK)

GAČR:

Název:
Udržování Rh polymorfismu v populaci moderního člověka selekcí ve prospěch heterozygotů –vliv genotypu na fertilitu a viabilitu

Roky řešení: 2018 – 2020

 

Název:
Role chovu koček a psů a některých s nimi asociovaných nákaz při vzniku klinických  a subklinických forem deprese, OCD, fobií a psychóz

Roky řešení: 2016 – 2018
Více informací

 

Název:
Úleková reakce a prepulsní inhibice u lidí s latentní toxoplasmosou

Roky řešení: 2011 – 2015
Více informací

 

Název:
Rozdíly v behaviorálních projevech latentní toxoplasmózy u mužů a žen

Roky řešení: 2007 – 2009
Více informací

 

Název:
Vztah Rh polymorfismu a latentní toxoplasmózy u člověka

Roky řešení: 2007 – 2009
Více informací

TAČR:

Název:
Etika provozu autonomních vozidel

Roky řešení: 2018 – 2021

 

UNCE:

Název:
Příroda a kultura – historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti

Roky řešení: 2018 – 2023

 

Název:
Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě

Roky řešení: 2012 – 2017

 

GAUK:

Název:
Vliv latentní toxoplazmózy na plodnost člověka

Roky řešení: 2018 – 2020
Hlavní řešitel: Mgr. Jana Hlaváčová

 

Název:
Vzájemné vztahy vlastností vyčtených z fotografií obličejů

Roky řešení: 2018 – 2020
Hlavní řešitel: Mgr. Kamila Machová

 

Název:
Koreláty altruismu v rámci zdraví a fyzických charakteristik u člověka

Roky řešení: 2018 – 2019
Hlavní řešitel: Mgr. Julie Nekola Nováková

 

Název:
Vztah zrzavé barvy vlasů, osobnosti a zdraví v rámci teorie životní historie

Roky řešení: 2018 – 2019
Hlavní řešitel: Mgr. Kateřina Sýkorová

 

Název:
Estetické vnímání květů člověkem – odlišnosti v hodnocení krásy živých květin a jejich fotografií

Roky řešení: 2017 – 2018
Hlavní řešitel: Mgr. Martin Hůla

 

Název:
Faktory ovlivňující altruismus

Roky řešení: 2016 – 2018
Hlavní řešitel: Mgr. Robin Kopecký

 

Název:
Koncept osobnej identity z perspektívy experimentálnej filozofie

Roky řešení: 2016 – 2018
Hlavní řešitelka: Mgr. Michaela Košová

 

Název:
Modularita a její role v biologické evoluci

Roky řešení: 2016 – 2018
Hlavní řešitel: Mrg. Jan Toman

 

Název:
Rodinné konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující člověka

Roky řešení: 2015 – 2017
Hlavní řešitel: Mgr. Radim Kuba

 

Název:
Morfologické vlastnosti květů a jejich atraktivita pro člověka

Roky řešení: 2015 – 2016
Hlavní řešitel: Mgr. Martin Hůla

 

Název:
Vliv latentní toxoplasmosy na úlekové reakce u člověka

Roky řešení: 2010 – 2012
Hlavní řešitelka: Mgr. Lenka Příplatová

Facebook Comments