Zapomínání odhaluje taje paměti. Podle nového výzkumu neztrácíme detaily, ale spíše přístup ke vzpomínkám.

Autor: Jan Toman Jak ukazují on-line experimenty, při zapomínání ztrácíme spíše schopnost vybavit si vzpomínky jako takové než konkrétní detaily minulých událostí. Podobné zjištění nám dává naději, že časem odhalíme fungování paměti jako celku. Fungování lidské paměti je i přes pokroky v neurobiologii stále záhadou. Paměť, jakkoli důležitá pro naše fungování ve světě, rozhodně není jednoduchou Read More …

Vyčteme charakter druhých z jejich tváře?

Autor: Kamila Machová Vzhled obličeje významně ovlivňuje, jak se k nám ostatní lidé chovají. V přisuzování vlastností jiným lidem na základě jejich obličejů se navíc velmi dobře shodujeme – sdílená očekávání však ne vždy odpovídají skutečnosti. Základní obrázek o charakteru neznámého člověka si z fotky jeho obličeje vytvoříme přibližně za desetinu vteřiny. Dáme-li skupině lidí Read More …

Metody experimentální a evoluční psychologie II

Metody experimentální a evoluční psychologie II – Methods of Experimental and Evolutionary Psychology II (MS107018) J. FLEGR (garant a vyučující), 0/8, 1 kredit, Z, letní semestr Anotace Kurz navazuje na Metody experimentální psychologie I. Účastníci se opět nejprve zúčastní další série experimentálně psychologických testů (dotazníky, etologické pokusy, experimentální hry). Následně si vyzkouší zpracovávání obdobných dat – Read More …

Metody experimentální a evoluční psychologie I

Metody experimentální a evoluční psychologie I – Methods of Experimental and Evolutionary Psychology I (MS107017) J. FLEGR (garant a vyučující), 0/8, 1 kredit, Z, zimní semestr Anotace Účastníci kurzu se nejprve zúčastní několika evolučně psychologických testů (dotazníky, etologické pokusy, experimentální hry). Následně si vyzkouší zpracovávání obdobných dat – digitalizaci, čištění, deskriptivní statistiku. Součástí kurzu je i Read More …

Mgr. Radim Kuba

V rámci doktorského studia na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývám širším vlivem sourozeneckých konstelací na různé oblasti lidské osobnosti (GAUK č. 269215). Řeším tedy především výzkumné otázky týkající se vlivu rodinného prostředí jako nejdůležitějšího epigenetického faktoru na povahové rysy, studijní schopnosti, sexuální strategie, řešení morálních dilemat, ale i na fyziologické Read More …

He sees, she smells? Male and female reports of sensory reliance in mate choice and non-mate-choice contexts

Havlíček J., Saxton T.K., Roberts S.C., Jozífková E., Lhota S., Valentová J., Flegr J. 2008: He sees, she smells? Male and female reports of sensory reliance in mate choice and non-mate-choice contexts. Personality and Individual Differences, 45(6): 565-570. DOI: 10.1016/j.paid.2008.06.019 » PDF

Women’s preference for dominant male odour: effects of menstrual cycle and relationship status

Havlíček J., Roberts S.C., Flegr J. 2005: Women’s preference for dominant male odour: effects of menstrual cycle and relationship status. Biology Letters, 1(3): 256-259. DOI: 10.1098/rsbl.2005.0332 » PDF

Female facial attractiveness increases during the fertile phase of the menstrual cycle

Roberts S.C., Havlíček J., Flegr J., Hrušková M., Little A.C., Jones B.C., Perrett D.I., Petrie M. 2004: Female facial attractiveness increases during the fertile phase of the menstrual cycle. Proceeding of the Royal Society London B, Biology Letters, 271(Suppl. 5): S270-S272 . DOI: 10.1098/rsbl.2004.0174 » PDF