Světlo v temném středověku. Být vikingem znamenalo spíš životní styl než pokrevní příbuznost.

Autor: Jan Toman Vikingové byli známí jako obávaní nájezdníci, odvážní průzkumníci a schopní obchodníci. Podle nového molekulárně-biologického výzkumu však zároveň šlo o otevřenou společnost založenou spíše na společné kultuře než etnické příbuznosti. Už nějakou dobu se ukazuje, že vikingové zdaleka nebyli jen krvelační nájezdníci. Díky svým mořeplaveckým schopnostem, objevitelskému elánu a obchodnické zručnosti se nesmazatelně Read More …

Po stopách „francouzské nemoci“. Přivezl syfilis Kryštof Kolumbus, nebo je s námi v Evropě odnepaměti?

Autor: Jan Toman Velká epidemie syfilis na konci 15. století vedla k domněnce, že ji do Evropy zavlekli z Nového světa námořníci Kryštofa Kolumba. Její původce však podle nového výzkumu nejspíše pochází z Evropy. Syfilis byla od raného novověku až do 20. století obávanou metlou evropských populací. Zároveň ale jde o nesmírně zajímavý příklad vzniku nového patogenu a Read More …

Molecular phylogeny of diplomonads and enteromonads based on SSU rRNA, a-tubulin and HSP90 genes: implications for the evolutionary history of the double karyomastigont of diplomonads

Kolisko M., Čepicka I., Hampl V., Leigh J., Roger A.J., Kulda J., Simpson A.G.B., Flegr J. 2008:  Molecular phylogeny of diplomonads and enteromonads based on SSU rRNA, a-tubulin and HSP90 genes: implications for the evolutionary history of the double karyomastigont of diplomonads. BMC Evolutionary Biology, 8:205. DOI: 10.1186/1471-2148-8-205 » PDF

Non-monophyly of Retortamonadida and high genetic diversity of the genus Chilomastix suggested by analysis of SSU rDNA

Čepicka I., Kostka M., Uzlíková M., Kulda J., Flegr J. 2008: Non-monophyly of Retortamonadida and high genetic diversity of the genus Chilomastix suggested by analysis of SSU rDNA. Molecular Phylogenetics and Evolution, 48(2): 770-775. DOI: 10.1016/j.ympev.2008.04.036 » PDF

Morphological and molecular diversity of the monocercomonadid genera Monocercomonas, Hexamastix and Honigbergiella gen. nov.

Hampl V., Čepicka I., Flegr J., Tachezy J., Kulda J. 2007: Morphological and molecular diversity of the monocercomonadid genera Monocercomonas, Hexamastix and Honigbergiella gen. nov. Protist, 158(3): 365-383. DOI: 10.1016/j.protis.2007.02.003 » PDF

New evolutionary lineages, unexpected diversity and host specificity in the parabasalid genus Tetratrichomonas

Čepicka I., Hampl V., Kulda J., Flegr J. 2006: New evolutionary lineages, unexpected diversity and host specificity in the parabasalid genus Tetratrichomonas. Molecular Phylogenetics and Evolution, 39(2): 542-551. DOI: 10.1016/j.ympev.2006.01.005 » PDF

Inference of phylogenetic position of oxymonads based on 9 genes: Support for monophyly of Metamonada and Excavata

Hampl V., Horner D.S., Dyal P., Kulda J., Flegr J., Foster P.G., Embley T.M. 2005: Inference of phylogenetic position of oxymonads based on 9 genes: Support for monophyly of Metamonada and Excavata. Molecular Biology and Evolution, 22(12): 2508-2518. DOI: 10.1093/molbev/msi245 » PDF

The phylogenetic position of enteromonads: a challenge for the present models of diplomonad evolution

Kolisko M., Čepicka I., Hampl V., Kulda J., Flegr J. 2005: The phylogenetic position of enteromonads: a challenge for the present models of diplomonad evolution. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 55: 1729-1733. DOI: 10.1099/ijs.0.63542-0 » PDF